TMR till får

Som med alla andra idisslare passar TMR, (Total Mixed Ration) eller fullfoder, även till får.

Systemet kan skräddarsys ner på gårdsnivå för att passa alla typer av uppfödning och utfodring t.ex. sinlagda tackor, digivande tackor, snabbväxande vårlamm samt slutgödning av vinterlamm.

Fördelarna med systemet är:

-Minskad stress vid utfodring

-Bättre vomfunktion

-Snabbare tillväxt

-Fler djur/ätplats

-Fullständig kontroll över foderintag oavsett om tackorna bär ett, två eller tre lamm

-Bättre utnyttjande av hemodlade fodermedel

-Exceptionellt foderutnyttjande 12% högre än konventionella system.

-Kostnadseffektivt

-Tidsbesparande

-Friskare djur

Fullfoder skall ges ad libitum eller i fri tilldelning, dvs man skall ej begränsa djurens möjlighet att äta, man skräddarsyr istället näringsinnehållet i mixen så den passar just det stadium djuret befinner sig i. I var tugga som djuret äter kommer hon att få i sig samma sammansättning av näring som hon får i nästa tugga och i nästa tugga o.s.v. Hennes mat kommer att vara homogen och vombakterierna kommer att omvandla fodret på ett effektivt sätt, utan att behöva uppföröka sig på nytt hela tiden p.g.a. förändrade förutsättningar i näringstillförseln. I och med att djuren hela tiden har tillgång till foder kommer stressen vid utfodring att utebli. Vi kan dessutom nöja oss med 17 cm ätutrymme/dräktig tacka istället för 45 cm.

Genom att låta djuren ha fri tillgång på mat så kommer dom att följa sitt naturliga sätt att äta. Detta ger flera fördelar. Vi tar bort problemen med surgörande kraftfodergivor som skadar vomslemhinnan och belastar immunförsvaret. Vi får en väl fungerande vom som arbetar och stimulerar idisslingen, därmed undviker vi pH-sänkningarna i vommen som en kraftfodergiva ger. En minskad idissling leder till ett sämre foderutnyttjande, lägre pH i vommen, foderleda, acetonemi och acidios.

Genom att kunna skräddarsy mixen kommer vi också att kunna styra näringsintaget på djuren d.v.s. inga feta djur och inga magra djur. Djuren äter så mycket som de behöver om mixen är rätt balanserad. Detta ger oss även möjligheten att styra storleken på vommen. Om vi kan öka storleken på vommen kommer djuret också att kunna äta mer d.v.s. få i sig mer näring. Mer näring i rätt balans, främst energi och protein, kommer att ge en högre mjölkproduktion och högre lammtillväxt.

Det är viktigt att mixen som ges till djuren har rätt struktur, den skall vara stickig och reta vommen till stora rörelser. Om mixen inte är stickig kommer vomrörelserna att utebli och idisslingen slutar att fungera. Detta får till följd att vombakterierna inte kommer till att omvandla fodret åt fåret, vilket i sin tur leder till minskad produktion. Mixens struktur är även viktig ur andra synvinklar. Djuren får inte kunna sortera mixen för då får de inte i sig samma foder i var tugga och följaktligen kommer de då att ha ett varierat foderintag, med tidigare nämnda problem till följd. Mixens fysiska kvalitet bedöms i följande parametrar, ts-halt, snittlängd, fysisk struktur och hygien. Mixens struktur är den helt avgörande parametern för om man lyckas med sin utfodring eller inte.

Med hjälp av fullfoder kan vi på ett effektiv sett använda både hem- och närproducerade fodermedel eller restprodukter i och med att vi utfodrar dom samtidigt i en avpassad mix. Endast ett litet tillskott av högkvalitativa proteiner kommer att behövas t.ex. Soja, Rapsexpro, Majsgluten m.m. Kan vi utnyttja våra egna fodermedel bättre kommer stora pengar att sparas in på kraftfoder. Normalt är 1-1,50 kr/tacka och dag under stallperioden. Kan vi dessutom utfodra tackorna varannan dag med vår mix finns det mycket stora pengar att spara. I dagens mjölkproduktion visar flera oberoende undersökningar att fodereffektiviteten (kg mjölk/kg foder) har ökat med 12 % med Keenan System jämfört med konventionell utfodring. Fyra av de fem högst avkastande mjölkbesättningarna i Sverige använder idag Keenan System.

Theo den Braver Keenan System

DotNetNuke site