Rätt foder till marslammare

När december närmar sig går de flesta besättningar som lammar i mitten på säsongen in i mitten av dräktigheten. Det är viktigt att säkerställa tackans kondition för att se att utfodringen är riktig.

Hullbedömning av tackor är din viktigaste indikator på vilka utfodringsnivåer som måste uppnås. Om ett betydande antal tackor i flocken var under målet på hullbedömningen 3,5 vid betäckning så är det troligt att de i detta skede fortfarande är under målet och kommer att behöva tillskott för att bibehålla kondition. Tackor som är i god kondition har råd att förlora högst 5% av kroppsvikten (4kg på en 80 kg tacka). Överutfodring av tackor rekommenderas inte eftersom det kan påverka födelsevikten på lamm negativt. Överutfodring brukar dock inte vara något stort problem, det omvända är vanligare.

Förlorad kroppskondition under mellersta delen av dräktigheten är svårt att tai gen senare under dräktigheten. Det är orsaken till varför det är så viktigt att hålla koll apå tackan. Tackor som är magra vid lamning pga att de har förlorat kondition under dräktigheten får med större sannolikhet mindre och svagare lamm och mindre mjlk efter lamningen. I korthet: om du låter tackan förlora mycket vikt under mellersta delen av dräktigheten kommer det påverka uppfödningstiden till slakt.

Så vilka åtgärder bör vidtas för att undvika att tackorna förlorar I kondition under de närmaste veckorna? Alla lantbrukare bör se toöö att marslammande tackor utfodras tillräckligt under de närmaste sex veckorna. För de lamtbrukare som haft sina djur ute tills nu så gäller det verkligen att se till att de har ensilage.