Avla mot rädsla

De tackor som hade visat rädsla före lamningen var också rädda i fortsättningen, vilket påverkade deras modersegenskaper.

I ett australiskt försök med får studerade man hur rädda tackor var för en okänd människa strax innan de skulle lamma. De tackor som hade visat rädsla före lamningen var också rädda i fortsättningen, vilket påverkade deras modersegenskaper. De rädda tackorna lämnade lamningsplatsen fortare, de drog sig längre bort när en människa gick fram till lammet och de tillbringade mindre tid tillsammans med lammet än de lugna tackorna. Lugna tackor slickade sina lamm mer och ägnade sig mer åt dem. Skillnaden i beteendet återspeglades i lammens dödlighet: 6 procent och 20 procent för lugna respektive rädda tackor.

I ett annat försök studerade man rädslan hos får från en linje som avlats fram i syfte att få många överlevande lamm. Först släpptes ett av fåren in i ena änden av en långsmal fålla. I andra änden fanns resten av flocken, men vägen dit spärrades av en okänd människa. Rädda djur springer bräkande kors och tvärs medan orädda djur rör sig lugnare och är tystare. Tackorna från linjen med många överlevande lamm tog det mycket lugnare än andra tackor.

Fördelen med ett sådant test är att det går att pröva unga djur och djur av båda könen. Djurägaren kan snabbt samla tillräckligt med information om djuren och kan göra en säker bedömning av fårens värde som avelsdjur.