Ingen bild

Vad är mönstring?

24 juni, 2009 Lammproducenterna 0

För dig som tänkt tanken ibland att det skulle ju vara roligt att få något livdjur sålt så är mönstring det enda rätta.
Mönstringen av lamm vid 110 dagars ålder är grunden för att kunna välja ut dina bästa lamm till livdjur och avel. Det lägger också grunden för en lönsammare fårhållning!

Ingen bild

Avelns grunder

11 september, 2008 Lammproducenterna 0

För att förstå husdjursavel måste man komma ihåg att alla djur är individer. Genom att alltid låta de djur som har de bästa anlagen bli […]