Att använda baggens påverkan för att få kortare lamningssäsong

Baggstimulans är en naturlig metod för att få tackorna att komma igång med brunstcykeln i början av deras naturliga brunstperiod. Tackor är säsongsbundna i sin brunst och när hösten närmar sig med kortare dagslängder så stimulerar det tackornas reproduktiva system att komma igång.

Betäckningssäsongens start varierar från ras till ras men för de flesta får kommer den igång i början av september. Detta varierar också från år till år beroende på faktorer så som temperatur, laktationsstatus etc.

Så, hur fungerar baggstimulansen?
Baggar producerar hormoner kallade feromoner. Tackorna är känsliga för dessa och när de får kontakt med en bagge; ser honom och känner lukten så triggar det igång brunsten. Men om tackorna har varit i regelbunden kontakt med baggen t ex om det går baggar eller bagglamm kvar med tackorna, så blir tackorna mindre påverkade av baggstimulansen.
För att det ska fungera effektivt så måste tackorna vara utom syn-, ljud- och luktavstånd från baggar och bagglamm i åtminstone 28 dagar.

När man sedan introducerar baggen för tackorna så är det nästan alltid några tackor som brunstar direkt. Detta är en tyst brunst, det vill säga att hon inte visar tecken på brunst men är ändå mottaglig för betäckning. Resten av tackorna kommer i brunst ca 6 dagar senare, även de får en tyst brunst. I det här stadiet har tackornas reproduktiva system kickstartat och målet är att släppa till alla baggarna 14 dagar efter den första baggintroduktionen. Ungefär 30-40 % av tackorna kommer i brunst på den 17:e dagen och resten ca 6 dagar senare.

För den första baggintroduktionen använder en del en steril bagge som man har utfört en vasektomi på. Detta för att baggen inte skall betäcka eventuella tackor som brunstar när baggen först släpps till. Om man inte har en sådan bagge kan man ha en välstängslad del av hagen att släppa baggen i eller ställa ut en vagn på fältet med baggen i som djuren kan ha kontakt igenom. Tackorna behöver mindre än 48 timmar på sig för att baggstimulansen skall ha effekt. Om du inte har något emot några tidiga lamm så kan du släppa in en fertil bagge hos tackorna i 48 timmar och sedan ta bort honom.

Huvudsyftet med baggstimulans är att få lamningen mer kompakt i början av den naturliga betäckningssäsongen. Det fungerar inte så bra när de flesta av tackorna redan är igång med brunstcykeln. De som kan dra mest nytta av detta är besättningar som lammar tidigt i februari. För får med senare lamningssäsong som t ex vissa raser eller tacklamm kan baggstimulans användas med gott resultat. Lammproducenter som betäcker sina tacklamm har funnit att baggstimulansen fungerar bra om man planerar att betäcka i början av oktober.

När man använder baggstimulans kan man förvänta sig att större delen av betäckningen sker under en åttadagarsperiod och därför ska antalet tackor per bagge minskas från det traditionella 50 tackor per bagge. Vid tamponering på hösten rekommenderar man 10 tackor per bagge. Använder man bara baggstimulans så blir betäckningen lite mer utspridd och man kan räkna med 20 tackor per bagge.

Sammanfattning
För att framgångsrikt kunna använda baggstimulans så behöver du följa vissa steg:
1. Tackorna skall inte ha någon kontakt alls med baggar eller bagglamm på 28 dagar.
2. Introducera tackorna för baggen i 48 timmar.
3. Vissa tackor kommer ha tyst brunst nästan direkt och de andra efter ca 6 dagar.
4. 14 dagar efter att den första baggen introducerades för tackorna skall fertila baggar släppas till; 1 bagge till 20 tackor.
5. Efter 2-3 dagar borde ca 30-40 % av tackorna vara betäckta. Resten betäcks 6 dagar senare.