Sista chansen att sprida kväve

Bete är det billigaste och bekvämaste sättet att fodra fåren. När betet inte räcker till, antingen pga för liten areal eller dålig kvalitet, så kommer djurens produktion bli lidande eller så måste man köpa dyrt kraftfoder för att få upp produktionen.

Beslut som tas nu har stor betydelse för beteskvantiteten resten av säsongen. Augusti representerar sista chansen att bygga upp ett betydande betesförråd innan tillväxten sjunker i september.

Om man har rikligt bete:
1. Tackorna kommer vara i god kondition vid betäckningen och därmed få flera ungar.
2. Betet kommer räcka längre på hösten och därmed kan du stalla in dem senare vilket medför minskade kostnader för vinterfodret.
3. Förlängd betessäsong hjälper till att minska riskerna för de hälsoproblem som kan uppstå under stallperioden.

Varför ska man använda kvävegödning?
Gödning är dyrt. Det är en av de stora variabla kostnaderna inom lantbruket. Målet måste vara att använda gödningen på så sätt att du får ut det mesta av den i får av betestillväxt. Om vi tittar på kostnaden för att gödsla betet jämfört med kostnaden för ensilage och kraftfoder kan vi snabbt se att det inte är någon fråga om vad som lönar sig bäst. Kvävegödning kostar mellan 60 och 80 cent per kg N beroende på produkttypen och variationer i inköpspris. I augusti kan du räkna med att få ett resultat på 12 till 1. Detta betyder att för varje kg kväve du lägger på så får du 12 kg ts bete.
Efter augusti avtar effekten och resultatet kan ha sjunkit till 5 kg ts per kg kväve i slutet av september.
Jämför detta med ensilage och kraftfoder på 9 resp 20 cent per kg ts och det är lätt att se hur billigt höstbete kan vara. Dessa kostnader inkluderar inte det arbete och maskinkostnader etc som uppstår när du ska ersätta bete med utfodring av ensilage och kraftfoder.

Hur mycket kväve?
Mängden kväve som behövs beror på vilken kvalitet du har på ditt bete. Under fuktiga förhållanden kan man använda urea som är billigare men detta ska inte spridas vid torrt väder då du får en kväveförlust.

Vilka fält skall gödslas?
Fält som har högt inslag av rajgräs svarar bäst på konstgödning. Detta gäller också vallar som man just har tagit ensilage eller hö ifrån. Gamla beten med lite rajgräs ger ett sämre gensvar på kväve. Fält med mycket klöver skall inte kvävegödslas eftersom klövern har fixerat kväve under sommaren.

Kontentan är att du hellre ska lägga på kvävet tidigt än sent om du vill maximera effekten. Under den här tiden på året är det möjligt att bygga upp betet utan att behöva oroa sig för att det skall gå i ax.