Gallra din besättning regelbundet

Lammproduktion är en arbetsintensiv bransch. När man pratar med lantbrukare som lämnar branschen så är det ofta arbetsbördan med får som är den främsta orsaken till beslutet. Mycket av arbetet med lammproduktion beror på driftsbesluten som görs.

Tackan är huvudbeståndsdelen i lammproduktionen. Improduktiva, gamla, tunna eller sjuka tackor är de som ger mest problem. Det är med dem en stor del av arbetet blir under och efter lamningen. Eftersom det inte är möjligt att identifiera alla problemtackor på en gång så kan man i alla fall minska antalet betydligt genom att gå igenom flocken några gånger innan betäckningen och skicka iväg dåliga tackor till slakt.

Problemtackor sedan lamningen ska nu sorteras bort. Det är lättast att hålla ordning på dem om man märker dem redan när problemet uppstår, t ex med speciella öronmärken eller något annat som syns tydligt. (Ett tips är att fästa buntband i öronmärkena, dra åt ordentligt och klipp av dem så att de inte petar djuret i ögat. Dessa finns i olika färger, bl a har Rusta ett paket med 3 olika färger, 200 st, för 30 kr eller så har www.elfa.se 8 st olika färger. Man kan även märka tackor man vill ta livdjur ifrån med en färg så ser man vilka det är i lamningen. Reds anm.)
Gå igenom omärkta tackor en efter en och bedöm deras hull, tänder, juver och klövar. Upprepa proceduren igen om fem veckor och sedan en sista gång innan betäckningen. Du kommer inte att hitta alla problemtackor första gången utan det måste upprepas.

Hullbedömning
Tackor som är smala eller rent av magra ska sorteras ut och ges en högvärdig foderstat. Om de inte har lagt på sig efter 4-5 veckor skall de slås ut.

Mastit
Tackor med mastit eller av andra skäl halva juver är också kandidater för utslagning. När du letar efter mastiter så skall du både kolla påsen och spenen. Ofta kan tackor utan klumpar i juvret ha förlorat en fjärdedels juver och detta kan man känna på spenen. Om det känns som ett hårt rör i spenkanalen så är det en mastit.

Tänderna
Kolla tänderna. Tackor som har förlorat någon tand men i övrigt är i god kondition och gott hull kan behållas.

Galltackor
Tackor som inte blev dräktiga föregående lamning kan behållas men märks upp eller noteras. Ofta upprepas inte ofruktsamheten men tackor som inte blir dräktiga året efter ska slås ut.

Att slå ut tackor är ett dyrt men nödvändigt arbete. Generellt bör man ha en ersättningsgrad på 20 % för att undvika improduktiva tackor. En del mer produktiva besättningar har en högre ersättningsgrad (upp till 25 %).

Varför är det viktigt att gallra ut djur? Gallring i rätt tid hjälper dig att undvika sjuka tackor som dör, lamningsproblem och tunna tackor med dålig mjölkproduktion eller halva juver.

Även om kostnaden för ersättningsdjuren inte saknar betydelse så måste man räkna med den för att maximera produktiviteten och minska på arbetsbördan.