Ingen bild

Gallra din besättning regelbundet

1 augusti, 2005 Lammproducenterna 0

Lammproduktion är en arbetsintensiv bransch. När man pratar med lantbrukare som lämnar branschen så är det ofta arbetsbördan med får som är den främsta orsaken till beslutet. Mycket av arbetet med lammproduktion beror på driftsbesluten som görs.