Ingen bild

Gratis kvävegödsling

15 maj, 2008 Lammproducenterna 0

En välkänd gröda som ger hög lammtillväxt är vitklöver men få använder vitklöverns fulla potential. Vitklöver är en ovanlig växt och kan förse lammproducenten med stora besparingar genom minskad kostnad för kvävegödsling och högre lammtillväxt.

Ingen bild

Sista chansen att sprida kväve

1 augusti, 2005 Lammproducenterna 0

Bete är det billigaste och bekvämaste sättet att fodra fåren. När betet inte räcker till, antingen pga för liten areal eller dålig kvalitet, så kommer djurens produktion bli lidande eller så måste man köpa dyrt kraftfoder för att få upp produktionen.