Vad är mönstring?

För dig som tänkt tanken ibland att det skulle ju vara roligt att få något livdjur sålt så är mönstring det enda rätta.
Mönstringen av lamm vid 110 dagars ålder är grunden för att kunna välja ut dina bästa lamm till livdjur och avel. Det lägger också grunden för en lönsammare fårhållning!

Vad är mönstring?

Mönstring är samma som lammbedömning och utförs för att lättare kunna välja ut lämpliga djur till avel. Mönstringen sker när lammen är ca: 110 dagar gamla. Då kropps- och pälsbedöms lammen.

Riksbedömningar som sker runt om i landet innebär en noggrannare bedömning av de bagglamm som tagits ut som blivande avelsbaggar vid gårdsmönstringarna.

Kroppsbedömning på får

Kroppen på fåret bedöms i två delar dels vägning och dels bedömning av kroppskonformation enligt EUROP-skalan. Den gör på samtliga djur oavsett ras.

Kroppskonformationen bedöms på tre kroppsdelar: bog, rygg och lår.
Mönstringen bör utföras av en rekommenderad mönstrare. Resultatet från mönstringen bearbetas i Fårkontrollen och besättningen får tillbaka en lista med avelsvärden som den kan använda som hjälpmedel när den rekryterar livdjur.

Under augusti/september varje år arrangeras det riksbedömningar av bagglamm på flera platser runt om i Sverige. Bagglammen bedöms och poängsätts av skickliga riksdomare. Alla Fårkontrollbesättningar som mönstrat kan åka dit med sina bästa bagglamm för att få dem bedömda. Det är ett bra tillfälle att få se vilka fördelar och nackdelar  besättningens djur har och lära sig mer om djurbedömning. De allra högst bedömda bagglammen kan bli uttagna till någon av baggauktionerna för försäljning där och förhoppningsvis inbringa ett högt pris.

Vill du läsamer om mönstring så har Locktorp en bra pdf-fil på sin hemsida.
Du kan också hitta protokoll för vad som är optimalt hos Texelföreningen under avelsmål och hos Suffolkföreningen.