Ingen bild

Vad är mönstring?

24 juni, 2009 Lammproducenterna 0

För dig som tänkt tanken ibland att det skulle ju vara roligt att få något livdjur sålt så är mönstring det enda rätta.
Mönstringen av lamm vid 110 dagars ålder är grunden för att kunna välja ut dina bästa lamm till livdjur och avel. Det lägger också grunden för en lönsammare fårhållning!