Nytt snabbtest för Stora Magmasken

Ett nytt snabbtest utvecklas för att diagnostisera Heamoncus hos får utvecklas. Det närmar sig nu slutfasen för utvecklandet av “Haemonchus dipstick” som utvecklas av Sheep CRC och testar nu produkten.

 

Målet har varit att ta fram ett snabbtest som kan användas på gårdsnivåsom ett alternativ och förbättring av äggräkning. Det är avsett framförallt för Stora magmasken som är ett stort problem i vissa delar.

Dr Besier förklatrar att testets sticka är ung 4 mm bred och 10 cm lång och testet tar ca en halvtimme. “Man samlar träck som vanloigt men efter det är det ett betydligt enklare förfarande. Provet blandas med vatten och stickan doppas ner i blandningen. Färgen på stickan ändras beroende på hur mycket blod det finns i träckprovet.”

 

Läs mer på http://www.sheepcrc.org.au/index.php?id=3397