Lammproduktionen ökar

Enligt ny statistik från Jordbruksverket så ökade Sveriges lammproduktion med 400 ton från år 2006 till år 2007.Storbrittanien minskade däremot sin produktion med 5400 ton.

 

Under 2007 slaktades 14 411 fler lamm än under 2006.
Det är en rolig och intressant utveckling men det som är ännu roligare och ändå mer intressant är att om man utifrån SJVs siffror räknar ut medelvikten på alla djur som slaktats under 2006 var den 18,57 kg och 2007 var den 18,73 kg! Bra jobbat alla lammproducenter! I mervärde för oss producenter innebär detta 885 000 kr mer på att vi ökat slaktvikten med 0,16 kg.

Fakta från http://www.sjv.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik%2C%20fakta/Animalieproduktion/JO48/JO48SM0811/JO48SM0811_tabeller6.htm