Diarré på dina lamm?

Du som lammat i december och januari bör nu se upp för diarré på dina lamm. Lamm som börjar bli i 3-veckors åldern löper risk för att drabbas av koccidios. Det är den vanligaste dödsorsaken till diarré hos lamm i 3-7-veckors åldern. Alla tackor sprider koccidier med träcken utan att själva vara sjuka.

Koccidier kan samlas inomhus, särskilt om stallsäsongen blir lång, och ströbädden är fuktig och smutsig. Koccidierna är mycket motståndskraftiga mot kyla och kan därför överleva vintern i rastgårdar, fållor och ströbädd. De kan överleva i marken i upp till ett år.

Det vanligaste är att man har några lamm som har diarré men att man inte fäster sig så mycket vid detta. Inte förrän något eller några lamm dött kontaktar man veterinär. Då tycker man att en del lamm har tillfrisknat (intorkat träck på hasorna och runt baken), medan många har lös diarré och lammen verkar inte så pigga som de annars brukar vara. Oftast drabbas 10-50 % av lammen av diarré. Provtagning av 4 lamm räcker för diagnos. Det är viktigt att ta prov eftersom det finns andra parasiter och bakterier som orsakar lammdiarré och en felaktig behandling blir bara dyr.

Koccidier är av släktet Eimeria och skiljer sig från andra parasiter genom att de bara består av en enda cell och därför liknar bakterier. Det finns 11 olika arter men bara 2 är sjukdomsframkallande. Koccidierna spränger sönder tarmcellerna i tunntarm och grovtarm när de förökar sig. Detta ger rinnande och ibland blodig diarré och ger ett dåligt näringsupptag för lammen.

Får du problem med koccidios på dina lamm måste du ströa rikligt och behandla lammen med vätska och receptbelagda preparat. Alla lamm ska behandlas. Det finns särskilda preparat mot koccidier (Vecoxan eller Baycox) men även antibiotika kan användas (tex Socatylpasta). Det kan även hjälpa att blanda i kol till smågrisar (finns i säck) i vätskan för att stoppa diarrén. Rådgör med din besättnings- eller fårhäsloveterinär om lämpliga preparat!!

I ett fältförsök som fårhälsovården genomfört konstaterade man att lamm sjuka i koccidios tappar ca 2 kg i tillväxt (66 g/dag vilket motsvarar) på en månad jämfört med friska lamm. Lamm som varit sjuka var sedan ohjälpligt efter och växte aldrig ikapp de friska lammen. Lamm som inte behandlas kan få bestående skador på tarmarna vilket gör att de antingen dör eller aldrig kan tillgodogöra sig näring på ett normalt sätt och därför får en usel tillväxt.

Det viktigaste sättet att förebygga problem med koccidier är att ha en god hygien i ströbädden!!! Även stressmoment bör undvikas då dessa ofta verkar utlösa sjukdomen genom att försämra lammens motståndskraft mot de naturligt förekommande infektionsämnena.

Det finns som sagt en rad andra orsaker till diarrér hos lamm; coli-bakterier, rotavirus, kryptosporidier och giardia. Har du diarréer ska du alltså skicka ett träckprov så fort som möjligt för att kunna veta orsaken. Utnyttja dina gratisprover om du är med i fårhälsovården, annars kan SVA utföra analys (250 kr, tel 018-67 40 00) eller Vidilab (299 kr, snabbanalys 1029 kr, tel 0171-44 12 60).

Du som har förekomst av stora magmasken i din besättning (Haemonchus contortus) bör också se till så att du får möjlighet att avmaska tackorna två gånger före betessläpp. Helst bör du ha avmaskat en gång vid installning och då skall du avmaska en gång till före betessläpp. Har du inte hunnit avmaska en gång och vet att du har stora magmasken, rådgör med din fårhälsoveterinär om tillvägagångssätt.