Låt inte de dräktiga tackorna tappa hullet

Vår indiansommar har försvunnit och de senaste regnen har gjort betesförhållandena mer utmanande. Tackor som ska lamma tidig vår börjar närma sig mitten på dräktigheten. Det är nu det är viktigt att ge dem tillräckligt med foder och näring. Att ge en ransonerad giva är klokt sett ur ekonomiskt perspektiv men var försiktig så att du inte ransonerar för mycket så att det påverkar tackornas kondition.

Tackor mitt i dräktigheten behöver näring

Tackor som förlorar kroppskondition mitt i dräktigheten kommer inte kunna ta igen det innan lamningen. Efter lamningen behöver hon sina fettreserver för att producera mjölk (mjölkar på hullet). Mjölkens kvalitet och kvantitet är viktigast de första veckorna i efter det att lammet har fötts eftersom det ger lammet en bra start i livet. Det innebär att om tackorna förlorar för mycket hull mitt i dräktigheten så kommer det att påverka lammets födslovikt och senare dess tillväxt.

När man kör omkring ute på landsbygden så är det lätt att förstå varför många fårägare klagar på tunna tackor sen i lamningen. Så här års har ”kraften” gått ur betet och tackor som är mitt i dräktigheten behöver 1,3 kg torrsubstans bra bete per dag för att bibehålla sitt hull. Försäkra dig om att tackorna som är ute på bete faktiskt har något att äta. Att ha tackorna ute på bete längre tid än det finns mat är ett recept på katastrof. Om betet är slut så måste du titta på alternativa foderkällor. Att låta tackorna vandra omkring över stora naturbeten med pyttelite foder på kanske är en bra ide om du tänker anmäla dina tackor till en ”Fitness-tävling” men det är inget bra sätt att få dem behålla sitt goda hull.

Ta kontroll över din situation. Många fårägare jag möter stallar in djuren vid ett visst datum varje år. Veckan efter jul verkar vara mycket populärt. Detta är ofta bekvämt för julen är en stressig tid och då är det bekvämt att ha djuren ute men det kan samtidigt innebära att man ignorerar djurens foderbehov. Du kan planera när du ska ta in djuren i förväg genom att kontrollera betet. Om det inte verkar räcka till det datum du planerar att ta in dem så får du börja stödfodra dem t ex med kraftfoder. Du ska inte under några omständigheter släppa in tackorna på vallar som du ska ta tidig skörd på. Detta gäller oavsett hur mycket gräs det än har växt upp sedan du stängde dem från bete.

Om stödfodring på betet inte fungerar så får man titta på andra alternativ.

Installning

Att stalla in tackorna tidigare kan kosta extra i form av ensilage och halm men det är det väl värt om tackornas hull bibehålls genom tidig installning. Under middräktigheten behöver tackorna ca 5-6 kg ensilage per tacka och dag vilket kostar ca 3.6 € i månaden. Om man lägger till kostnaden för strö så slutar det på ca 5 € per månad. Detta är vad du ska jämföra med när du tittar på andra alternativ.

Att hyra bete eller alternativa grödor som foder

Ett alternativ till att stalla in djuren är att hyra bete för en kortare tid eller att använda alternativa foder så som foderkål och sockerbetor. Återigen så måste man värdera dessa grödor utifrån hur högt fodervärde de har och hur kostsamt det är att stängsla in dem och om det blir långa resor för att titta till djuren. En vanlig siffra jag hör är att det kostar ca 2.50 € per månad och tacka att ha dem på bete. Så för stängslad mark med foder på, i närheten av din egen har du råd att betala lite till innan du är uppe i 5 € och fortfarande gå plus.