Fyra vitklöverblad – fyra förbättringar

Lantbrukarnas intresse för vitklöver växer och det finns goda skäl till det. Nya sorter har minskat de problem som traditionellt förknippas med vitklöver, så som dålig hållbarhet och känslighet för kväve.

Dessa nya sorter innebär att det finns ett bra val för de flesta jordar och produktionssystem. Deras potential redovisas i den nya ”Action for Profit” broschyren om vitklöver som har getts ut av EBLEX. Vitklöver ger lammproducenter fyra sätt att förbättra sin verksamhet.

1) Bra bete längre period
Tack vare de olika växtkurvorna hos gräs och vitklöver så kommer en blandad vall ge ett jämnare bete under en längre period. Problem med att gräsets tillväxt avtar på sommaren jämnas ut av att vitklövern har sin tillväxttopp några veckor senare. Och lammen får på så sätt en bättre och jämnare tillväxt utan svackor.

2) Ökad tillväxt på lammen
Den höga andelen protein i klöver medför att lammtillväxten blir högre om de betar en vall som innehåller minst 20 % klöver. Den proteinrika klövervallen innebär också att man kan minska mängden proteinrikt kraftfoder och därmed minska foderkostnaderna. Totalkostnaderna minskar också eftersom snabbare tillväxt betyder tidigare slakt och därmed går det åt mindre foder till underhåll och man kan öka djurantalet.

3) Minskat behov av kväve
Att det finns kvävefixerande växter, som t ex klöver, är välkänt och nu är det dags att utnyttja dem eftersom priset på kväve har stigit snabbt. Låt grödan arbeta åt dig – vitklöver har förmågan att fixera upp till 200 kg kväve per hektar och med gödningsmedel som kostar över 170 £ per ton så är det lätt att se det ekonomiska med vitklöver. Om man sköter den rätt så har vitklöver potential att märkbart minska behovet av artificiell gödning.

4) Förbättrad jord
Den kvävefixerande förmågan i rotstrukturen hos vitklöver leder till förbättrad näring och struktur i jorden. Det i sin tur märks på gräset som i sin tur ökar i såväl kvalitet som kvantitet. Genom att ha vitklöver i din vall så förbättrar du en av de viktigaste resurserna på din gård – jorden som grödan växer i – på samma gång som du minskar kostnaderna för foder och kväve.

Att ha koll på
Trummsjuka kan ibland förekomma när får eller lamm betar vitklöver. Risken kan minskas genom att sakta introducera djuren för bete som innehåller klöver. T ex kan du stripbeta och se till att de har gräs att gå tillbaks på. Släpp aldrig hungriga djur på en klövervall och försök att ge dem så jämn tillgång som möjligt.

Man ska ha som mål att ha minst 20 % klöver i vallen. Fåren skulle prestera bäst med så mycket som 70 % klöver men så höga nivåer är inte funktionellt i de flesta system. Om du har mindre än 20 % så ger det ingen märkbar skillnad.

Vitklöver behöver skötas för att man ska försäkra sig om att den finns kvar i vallen. Kontrollera jordens innehåll av fosfor (P) och kalium (K) så att det stämmer och kolla jordens pH så att det ligger mellan 6,0-6,5. För att förhindra att vitklövern blir utkonkurrerad av gräset så behöver man ha en effektiv betesskötsel. Gräset skall betas ner ordentligt, speciellt på våren (i maj skall det vara 3-5 cm högt).

Sortvalet beror på marken och djurslagen som betar. Till exempel så är småbladig vitklöver bäst om du har får som betesdjur medan storbladig klöver är bra till nöt. Har du växelbete eller blandade djurslag så kan en mellanstorlek vara bra.

Slutsatser
Vitklöver har många positiva egenskaper – för djuren, lantbruket och marken. Men det är avgörande att när man väl har investerat i att ha vitklöver i vallen att man sköter den rätt för att få tillbaks sin investering. Vitklövern tar hand om dig i fall du tar hand om den!