Klippning med omsorg

De flesta raser kräver klippning minst en gång om året. I det Irländska klimatet är det vanligast att man klipper fåren på sommaren och i bästa fall täcks klippkostnaden av betalningen för ullen. Eftersom det är dåligt betalt för ullen så ser man ofta klippningen som ett nödvändigt ont som inte görs med så stor eftertanke.

Hur kan fårägare få ut mervärden av klippningen? Finns det sätt som kan göra klippningen mer ekonomiskt lönsam eller i alla fall göra livet lättare för ägaren?

De senaste veckorna har jag fått många samtal om tackor som hamnar på rygg på betet och sedan inte kommer upp igen. Så här års så klarar sig inte tackorna så lång tid om de hamnar på rygg och många kan dö även om man har regelbunden tillsyn. Att klippa tackorna är ingen garanti för att det inte händer men nyklippta tackor löper mindre risk att rulla över på rygg.

Vinterklippning
Om du klippte dina får förra hösten så kan du lämna dem oklippta till vintern. Det finns två fördelar med vinterklippning:

Utrymmeskrav
Får som klipps innan de stallas in tar mindre plats, både på golvet och vid foderbordet. Vinterklippta tackor tar 10 % mindre plats.

Bättre resultat
Dr. Tim Keady (Teagasc) visade att vinterklippta tackor hade lamm som var 0,6 kg tyngre vid födseln (4.8 kg jmf med 4.2 kg) än de oklippta tackorna. Dessa lamm behöll sitt försprång och var 2.4 kg tyngre vid avvänjningen (34.8 kg jmf med 32.4 kg). Att ha tunga lamm vid avvänjningen innebär att de går snabbare till slakt och därmed minskas kostnaderna för foder, veterinär och skötsel.

Saker att tänka på när du förbereder klippningen: 
1. Djuren ska vara torra och på fastande mage.
2. Om du måste ta in djuren vid klippningen på grund av dåligt väder, kolla så att de är torra på buken och inte bara ryggen innan ni börjar.
3. Ta bort lammen från tackorna innan klippningen börjar. Då slipper ni sortera ut tackor och lamm under klippningen.
4. Desinficera all klippningsutrustning innan ni börjar. Detta är extra viktigt om klippare som har varit på andra gårdar hyrs in.
5. Rulla ihop ullen och ta bort ev gödsel eller kardborrar innan du lägger den i säcken. Det bästa är om man kan klippa rent dem i baken innan själva klippningen om de är mycket skitiga.
6. Där det finns möjlighet är det bästa att ha djuren stående på spaltgolv. Stöbädd tenderar alltid att dras med in på klippningsytan och hamna i ullen.
7. Klipp unga djur före äldre för att minska smittspridning.

Efter klippningen är djuren rena och risken för flugangrepp är liten under några veckor. Pour-on preparat (t ex Flusa el Fly-tix) fungerar bäst om det finns lite ull som håller dem kvar. Därför är det idealiskt med tre veckors ullväxt innan man häller på det.