Att sköta betet så att lammen fortsätter växa är fokus i juni

Maj var en konstig månad. Om det hade kommit snö så hade maj innehållit alla fyra årstiderna. Dåliga betesförhållanden pga det eviga regnandet följdes av en värmebölja som resulterade i förvuxna beten på många ställen. 

Gräs vill av naturen utvecklas från ett bladstadium till ett reproduktivt stjälkstadium i slutet av maj-början av juni. Det är då man kan sköta det rätt och behålla bladstadiumet längre så får man mer ut av betet.

Det är ingen nyhet att tillväxten på de lamm som är födda i mars börjar avta nu i juni. Detta beror på att tackans mjölk avtar och lammet tillgodogör sig även mjölken mindre plus att betets kvalitet sjunker nu. Frågan är hur mycket man ska tillåta dem tappa i tillväxt och vad man kan göra för att minimera svackan. Tillväxtmålet för juni är 210 gram per dag, ungefär 1,5 kg per vecka, om det bara har bete att tillgå. Om du tillskottsfodrar dem med kraftfoder så ska de växa mer.

För varje 5-6 kg kraftfoder du ger så ska du uppnå ett kg levandevikt extra jämfört med om de bara betar. Om du inte får detta så är det troligt att du ersätter dålig betesskötsel med kraftfoder eller så har du problem med parasiter.

Så, hur når vi 210 gram om dagen i tillväxt med enbart bete? Det grundläggande är att se till att lammen har tillräckligt mycket bladigt bete. Låter enkelt, eller hur? Men det är inte så enkelt att få till bete med mycket bladmassa i juni med tackor som konkurrerar om betet. Så vilka alternativ finns?

Lammkammar-bete
Inte nu igen, hör jag er säga… Men lammkammarbete är den bästa metoden för att ge lammen tillgång till det bästa betet innan tackorna får komma efter och städa upp. Det är dock väldigt sällan jag träffar fårägare som gör på detta sätt. Allt du behöver är lammkammargrindar (eller några små öppningar) och ett bete som går att dela i flera sektioner. Så kan lammen beta före tackorna och när tackorna har betat rent i sin del så får de komma in i nästa och så får ungarna tillgång till nästa del av betet osv.

Efterbetare
Om du har olika sorters betesdjur så kan du ha ett system där du flyttar tackorna med sina ungar snabbare så att de hela tiden har tillgång till ett rikligt bete. Efter dem kan det sedan komma kor eller hästar och beta av det grövre. Tricket här är att flytta ledargruppen när efterbetarna har betat klart i den förra hagen.

Betesputs
När betet har blivit förvuxet och det inte går att beta ner det på något tillfredställande sätt så måste du putsa ner det mekaniskt. Många betesputsare är inställda på 10 cm höjd, låt mig berätta en hemlighet… om du putsar på 10 cm höjd så kan du lika gärna gå in och titta på fotboll istället – det gör ungefär lika mycket nytta.

För att betesputsen ska vara riktigt effektiv så ska du putsa lågt och få bort de grova stjälkarna. Detta lyckas du med om du ställer in putsaren på 5-6 cm höjd, högre än det är slöseri med tid och bränsle. Försäkra dig även om att knivarna är vassa så att de verkligen kapar gräset och inte bara vispar runt det.

Sammanfattning 
Juni är vinna eller försvinna månaden. Om beteskvalitén inte stämmer nu så blir det svårare att få till det resten av året. Det idealiska betet är 6-8 cm högt och bladrikt. Att nå det målet kräver planering. Kom ihåg att sen när du vänjer av lammen så kommer tillväxten minska ännu mer så det är inte möjligt att kompensera för dålig tillväxt nu. Agera direkt och lägg ribban högt för beteskvalitén resten av året.