Ta god tid på dig när du väljer bagge

Under kommande månader är det livdjursauktioner på bredden och längden.
Avelsbesättningarna kommer visa upp årets produktion av baggar.
Livdjursauktionerna är ett utmärkt tillfälle för lammproducenterna att välja bagge från ett stort urval av djur med liknande egenskaper. Så, när du har bestämt dig för att köpa en nya bagge, vad ska du då tänka på? 

Kom ihåg att baggarna är halva den genetiska potentialen i din besättning. Om du tittar på dina tackors värde så är 5000 kr för en bagge bara priset för 5 fina livtackor och baggen kommer förhoppningsvis betäcka 50-80 tackor per år! Dina 5000 investerade kronor kommer vara värda vart enda öre om du väljer klokt och baggen sedan gör vad han ska. Det är också värt att tänka på att om baggen inte presterar bra i form av högkvalitativa lamm så är konsekvenserna enorma – kom ihåg att om en bagge betäcker 60 tackor som lämnar 1.5 unge, kommer ha påverkat 90 lamm per år.

Till syvene och sist så är det en hel del planerande med att göra ett bra baggköp. Planeringen skall delas upp i ett antal distinkta faser. Första fasen är ”forskarfasen”. Detta innebär att man undersöker vilken typ av bagge man vill ha och vilken ras som passar önskemålen.

Ras
Vilken är den allra bästa rasen? Finns det en sådan egentligen? I princip alla rasföreningar hävdar att deras ras är den i särklass bästa av alla så det är upp till producenten att samla alla tillgängliga fakta för att kunna göra ett klokt beslut. Olika raser har olika fördelar och det första steget är att identifiera vad som är det huvudsakliga målet med baggen. Ska han producera livdjur till besättningen eller är ska alla hans ungar gå till slakt efter en extensiv betessäsong eller ska han producera snabbväxande vårlamm?
Är det högsta prioritet med lätta lamningar, starka lamm eller resistens mot parasiter? När du tittar på valet av raser skall du komma ihåg detta; för att maximera korsningseffekten (ökad tillväxt och starkare lamm genom att två olika raser korsas i ett första led. Reds anm.) så ska du välja bagge som är av en annan ras än tackorna. Om du önskar ökad fertilitet och många ungar ska du t ex titta efter finullsbaggar. För intensiv uppfödning av slaktlamm så gäller det att hitta en baggras med hög tillväxt.

Baggras Avvänjningsvikt (kg) Extra dagar till slaktmognad relaterat till Suffolk Slaktutbyte % Klassning
Muskler¹ Fett²
Suffolk 31.8 43.8 3.3 3.3
Charollais 31.0 5 44.9 3.3 3.2
Texel 30.6 9 44.6 3.3 3.2
Beltex 30.5 16 44.6 3.5 3.3
Ile de France 30.2 20 45.2 3.4 3.4
Rouge de l’Quest 30.2 12 43.8 3.2 3.2
Vendeen 30.0 14 44.5 3.3 3.2
Bleu du Maine 29.4 18 43.5 3.2 3.1
Belclare 29.3 15 44.2 3.1 3.3

¹ EUROP-skalan där E=5, U=4, R=3, O=2, P=1 (Hanrahan, 1999)
² 1 = magrast till 5 = fetast

Var ska man köpa baggen?
När du väl har gjort ditt beslut om vilken ras du vill ha så är det dags för nästa steg – var vill du att baggen skall komma ifrån? Avelsbesättningar kan erbjuda dig baggar med känd härstamning och ev produktionsresultat vilket kan visa om de är rastypiska. Men om du vänder dig direkt till en avelsbesättning så har du inte möjligheten att jämföra baggar från olika linjer inom rasen.
Mitt råd är att du åker till en livdjursauktion. På dessa har du ett stort antal djur att välja mellan som säljs till marknadsvärde. Auktionerna garanterar vissa saker t ex att djuren har M3-status. Kolla vad det är för regler och ev garantier som gäller innan du köper bagge på auktion.