Avvänjningstider

Juli är månaden som många skall vänja av lammen som är födda på våren och samtidigt kontrollera tackornas kondition inför betäckningen.

Nu bidrar inte tackans mjölkproduktion längre i någon större utsträckning till lammens tillväxt utan de konkurrerar om betet med ungarna. Detta innebär att det är dags för avvänjning. Lamm med god tillväxt bör väga minst 32 kg. Om många lamm väger mindre än detta så måste du börja fråga dig själv varför.

Avvänjningen är stressande för både tackorna och ungarna. Bandet mellan dem som de har haft sedan födseln måste brytas och det är viktigt att du planerar detta för att minska stressen så mycket som möjligt så att tillväxten inte kommer av sig så mycket.

När du planerar avvänjningen så måste du titta både på tackans och lammets behov.

Lammen 
Ett bra stängsel är nödvändigt för att undvika rymmningar. De första dagarna efter separationen kommer djuren att ropa på varandra, då är det viktigt att ha lammen och tackorna så att de varken kan se eller höra varandra.

Under själva frånskiljningen så när du ändå hanterar lammen så är det lika bra att väga dem och plocka ut livdjuren. Om du väljer välväxta djur som har syskon så är det troligt att deras mamma mjölkar bra.
Det är inte säkert att lammen behöver maskas av, det beror på betena; har man växelbetat med andra djurslag t ex så kanske det inte behövs. Ta träckprov och skicka på parasitanalys.

Se till att lammen har tillgång på mineraler och salt.

Kom ihåg att det är lika bra att göra allt medan du har lammen i hanteringssystemet. Så om de behöver klippas rena i baken eller behandlas med fästingmedel så är det lika bra att göra det nu.

För att lyckas med att maximera tillväxten efter avvänjningen så är det nödvändigt att ge dem ett ypperligt bra bete. Ta det bästa du har. Gräs/klöverblandning ger det bästa resultatet, där det inte finns att tillgå så är återväxt på vall näst bäst.

Kom ihåg att om du har haft lammautomat med kraftfoder som stöd så måste du fortsätta med det en bit efter avvänjningen för att undvika att de tappar farten i tillväxt.

Tackorna
Tackorna behöver en begränsad diet för att sinläggas bra. En begränsad nerbetad hage är bra. Då kan du komplettera med lite hö eller bra halm under den första perioden. Även här är det mycket viktigt att stängslen är bra. Om du inte har en sådan hage kan är ett alternativ att ha dem i hus i en till två veckor. Var noga bara med att hålla ströbädden ren annars kan du lätt få många tackor med juverinflammation.

Avvänjningen är också den viktigaste tiden på året för att bedöma kroppshull och allmän kondition. Hur bra din besättning presterar i form av antal lamm per tacka och mjölkproduktion påverkas mycket av tackornas kondition. Avvänjningen är inte tillfället då man vallar ut tackorna till en avlägsen hage och ”glömmer” dem där till september.
Magra tackor kommer få färre ungar. Dessutom är det svårt att få dem att öka i vikt efter de har blivit dräktiga så tackor som är magra vid betäckningen kommer vara magra vid lamningen. Det är sedan dessa tackor som ger problem därför att de har för dålig mjölkproduktion och föder svaga små lamm som växer dåligt.
Det är alltså efter avvänjningen som det är det rätta tillfället att få upp tackorna i rätt hull.

Målet är att de skall vara i lite bättre hull än medium (3.5 på en 5-gradig skala) vid betäckningen. Varje grad på skalan representerar ca 12 kg levandevikt. Om vi då säger att en stor del av tackorna är 2.5 i hullet så innebär det att de måste lägga på 12 kg från avvänjningen till betäckningen. Om de betäcks i oktober så har de ca 14 veckor på sig. De första två veckorna efter avvänjningen är sinläggning och då kommer de inte gå upp i vikt. Det innebär att det bara är 12 veckor kvar och det är inte lätt att få tackorna att gå upp mer än 1 kg i veckan trots bra foder.

Budskapet är enkelt: Gå igenom dina tackor vid avvänjningen (känn på dem och ev.väg dem). Plocka ut de tunna så att de kan få extra foder. Tackor som är i god kondition kan gå på underhållsfoder. Kontrollera de magra tackorna var fjärde vecka. De som inte ökar i vikt trots extra bra foder ska du överväga att slå ut.