Varför och hur ska man föda upp sina egna livdjur?

Hur ser din idealtacka ut? Ja, jag vet att detta är gammalt och att vi har diskuterat detta om och om igen, men fortfarande så är det vissa saker som inte förändras. Vi är fortfarande kvar på 1.25 – 1.3 uppfödda lamm per tacka. Vår idealtacka och vår skötsel har mycket med det att göra. 

I din lammproduktion är en av de stora kostnaderna att hålla tackan. Det kostar ca 90 € att hålla en vårlammande tacka och hennes lamm i ett år. Den kostnaden förändras inte särskilt mycket om hon får extra lamm eftersom lammen har en så liten del av kostnaden. Men om vi tar genomsnittslammpriset på 70 € per lamm och dividerar det med de 90 € som det kostar att ha tackan och hennes lamm, så ser vi snabbt att det krävs 1.29 lamm för att täcka kostnaden för tackan och hennes lamm. Om det då produceras 1.29 lamm per tacka i snitt i landet så innebär det att den genomsnittliga fårbonden precis går jämnt upp med kostnaderna. Förändring krävs!

Min idealtacka ska möta följande kriterier:
1) Producera 1,75 lamm per år (scannade 1,9-2,0)
2) Goda modersegenskaper; se efter sina ungar och ha gott om mjölk.
3) Goda hälsoegenskaper; t ex bra klövar, mastitresistent eller parasittålig.
4) Lättskött / hållbar
5) Lammar utan hjälp

Hur får man då en flock med idealtackor? Kort sagt så finns det två sätt. Det första är att hitta någon med samma mål som du och sedan köpa livdjur från dem. Detta kanske inte är så lätt. Den andra, rimligare vägen, är att du föder upp dina egna livdjur.

Att föda upp egna livdjur ger dig kontroll över besättningens öde. Det första steget på vägen är att beskriva din idealtacka. När du väl har detta klart för dig så kan du göra en plan för att kunna förverkliga detta.

Din plan
Ras 
– det finns en massa olika raser som alla hävdar att de är de bästa. För det mesta så kommer god skötsel att ta dig en lång väg med många raser. Om ditt mål är att producera 1.4 – 1.5 lamm per tacka så kan du ha vilken ras som helst bara du sköter den bra. Om du vill ha fler ungar så kan du börja fundera på att skaffa en Belclare-bagge som kommer öka kullstorleken med 0.2 lamm per tacka. Detta tar förstås lite tid. Om du köper en Belclare-bagge i år så föds de första livdjuren 2007 och de börjar producera 2008/09.
Efter detta tar det fem år innan hela flocken är utbytt och det extra 0.2 lammet per tacka är erhållet.

Modersegenskaper/lätta lamningar – i lamningen bär du med dig någon form av öronmärken eller klipptång. När du noterar tackor som har lätta lamningar och tar god hand om sina ungar så märker du deras tacklamm så att man kan identifiera dem lätt senare vid val av livdjur.
Öronmärkningen kan även användas till att märka tackor som ger dig stora besvär i lamningen så att dessa kan slaktas ut efter avvänjningen.
Vid avvänjningen väljer du ut välväxta fina märkta tacklamm att spara till livdjur.

Korsningseffekten/Hälsoegenskaper – att korsa rena raser ger stor effekt i form av förbättrad produktivitet och hälsa. Förutom detta är det enda sättet att föra journaler över djuren för att hitta problemtackor. Håll koll på om djuret haltar ofta eller om de på annat sätt ofta behöver mänskliga insatser för att hållas i god form. Ta bort tackor som är elaka mot ungarna och spara framför allt inte tacklamm efter dem.

Som du märker så är det ett tidsödande arbete att själv bygga upp sin idealflock. Belöningen blir dock att du får en produktiv flock med lättskötta friska djur. Utmaningen finns där för varje lammproducent. Förvänta dig inte att någon annan gör jobbet åt dig. Sluta skyll på andra. Ta kontroll över din framtid, planera din livdjursstrategi. Försäljningen av avelsbaggar är igång. Vid dessa tillfällen har du många baggar att välja mellan. Detta är det första steget i din plan – köp en bra bagge och sätt bollen i rullning!