Ingen bild

Hårt urval reducerar arbetstiden

5 februari, 2011 Lammproducenterna 0

Med hjälp av modern teknologi kan Fenwick Jackson i Kersheugh, Jedburgh, Scottish Borders, nu ensam ta hand om sina 3450 tackor. Det är bara under lamningen som han tar extra hjälp utifrån under 21 dagar.