Vinklade veterinära uttalanden i media

24 mars, 2010 Lammproducenterna 0

Dr Cathy Dwyer, Skottland, har i helgens debatt använts för expertutlåtande. Hon säger i kontakt med svensk veterinär, Lammproducenternas ordförande och Dorperuppfödare att hennes uttalanden klippts ur sitt sammanhang och att hon fått vilseledande information om den svenska lammproduktionen.

Alla svenska får betar ute!

20 mars, 2010 Lammproducenterna 0

Det finns inga får som står installade under betessäsongen. Vi stallar in djuren under okt eller nov månad eftersom det inte finns foder kvar ute och djuren då måste fodras inne.

Ingen bild

Motstånd mot förändring

1 november, 2005 Lammproducenterna 0

Varje morgon förklarade lantbrukaren uppgifterna för dagen och hur de skulle utföras. Utan undantag så ifrågasatte praktikanten varje dag sättet arbetet skulle utföras på.