Vinklade veterinära uttalanden i media

Dr Cathy Dwyer, Skottland, har i helgens debatt använts för expertutlåtande. Hon säger i kontakt med svensk veterinär, Lammproducenternas ordförande och Dorperuppfödare att hennes uttalanden klippts ur sitt sammanhang och att hon fått vilseledande information om den svenska lammproduktionen.

 

Dr Cathy Dwyer, Skottland, har i helgens debatt använts för expertutlåtande. Hon säger i kontakt med svensk veterinär, Lammproducenternas ordförande och Dorperuppfödare att hennes uttalanden klippts ur sitt sammanhang och att hon fått vilseledande information om den svenska lammproduktionen.
It sounds like she might have removed my qualifying statements, to home in on the potential welfare issues that might arise.”

Dr Cathy Dwyer har fått information om att denna uppfödning är en helt ny företeelse och att det är ett nytt produktionssätt, vilket inte stämmer utan produktionen motsvarar lamning och uppfödning inomhus i andra länder. Citat från Dr Cathy Dwyer:
” Of course winter housing of sheep is used in many countries, and here in the UK, and I can’t imagine anyone objecting to this as a system, although how well these systems are managed could lead to welfare problems, as in any management system.”

Hon ombads att spekulera kring vilka hälsoproblem som skulle kunna uppstå vid stalluppfödning och gav exempel på fotröta och problem med luftvägssjukdomar men säger också att varje system har sina häsoproblem
“…in that same way that there are plenty of welfare issues with outdoor management – perhaps if they had also asked me about that they could have had an article that suggested outdoor rearing of lambs was terrible for welfare!”

Johanna Ahlström