När granskningen blir till skandal

Min fru Anna och jag har varje år hundratals gårdsbesök av fårägare, konsumenter, skolor, dagisgrupper, kontrollanter, veterinärer och inte minst journalister. Själv åker jag med glädje runt i Sverige och pratar om svensk lammproduktion. Vi har belönats med olika priser och utmärkelser, både när det gäller miljö, djuromsorg och företagande. Jag och Anna känner oss trygga och stolta över den verksamhet vi har.

En februaridag när snön yrde utanför fönstren välkomnade jag Malin Olofsson från Sveriges Radio P1. En representant från ett av de mäktigaste medierna i landet ville prata med mig. Jag fick berätta hur mycket av produktionen som är uppbyggd kring naturvård och hur det är att producera en produkt som är uppskattad och efterfrågad. Efter att under två timmar ha berättat om produktionen och livet som fårbonde kom vi överens om att jag skulle få tillfälle att korrigera eventuellt faktafel och att jag skulle få reda på när reportaget skulle sändas. Inga problem menade reportern, reportaget skulle inte sändas förrän i mars och ingå i en serie om livsmedelsproduktion.

Jag lyssnade intresserat på de första programmen av Matens Pris, jag välkomnar dialogen om vad maten kostar. Jag ställde frågan till journalisten om vilket av programmen som skulle innehålla gårdsreportaget från oss, och fick då svaret att det istället skulle tas upp i Ekot redan dagen efter.

Morgonen efter får jag höra ett av Sveriges trovärdigaste medier berätta att man grävt upp en ”skandal”: vart femte lamm hålls instängt hela livet. Jag inser att den mäktiga journalisten, Malin Olofsson bestämt sig för att beskriva vår dokumenterat goda djuromsorg som en skandal! Att får och lamm får tak över huvudet under vinterhalvåret vilket är en del av svensk djurskyddslagstiftning upprör Malin. Ekot framställer det som ett djurskyddsproblem att djuren skyddas från väder och vind.

Vi inom näringen vet att svenska veterinärer har mycket positivt att säga om vår inomhusproduktion. I brist på medhåll vände man sig istället till en skotsk etolog. Etologen ombads spekulera om risker med svensk inomhusproduktion av lamm som hon fick beskriven för sig som att djuren inte gick fritt utan stod instängda i boxar.

Etologen hävdade korrekt att det finns hälsorisker förknippade med inomhusproduktion om den inte sköts på rätt sätt. Det sistnämnda framkom inte i radiosändningarna. Den statistik som presenterades av svenska veterinärer och som beskriver det goda hälsoläget i svenska fårbesättningar med både inomhus och utomhusbaserad produktion, saknades helt i reportagen.

Lammnäringen är den senaste i raden av gröna näringar som nyligen granskats på ett sätt som vilseleder mottagaren. Vi välkomnar ändå debatten om den svenska maten och vi vill verkligen att konsumenten ska få kännedom om hur vi föder upp svenska lamm. Men en korrekt, nyanserad och hederlig debatt är ett måste, annars blir vi tvungna att sluta ta emot konsumenter och journalister på våra gårdar. Det gynnar inte någon!

Anna & Tomas Olsson
Norrby gård