Obduktion-viktigt för att hitta problem

Vid sjukdomsproblematik i besättningen kan obduktion av djuret ge viktiga svar. Nedan kan du läsa om hur du som djurägare kan gå till väga. Den svenska fårhållningen bygger på sunda principer och fåren är därigenom vanligtvis mycket friska. Men ibland kan man ha otur och få sjukdomsproblem i besättningen. Just nu när vi närmar oss lamningssäsongen händer det ibland att en tacka kan kasta och när lammen kommit ut på bete kan även det mest välmående lammet plötsligt hittas död. Om du låter djuret obduceras kan du förhoppningsvis få veta vad som orsakade djurets död.
Obduktion – ett viktigt verktyg när du har sjukdomsproblem i besättningen

Vid sjukdomsproblematik i besättningen kan obduktion av djuret ge viktiga svar.
Nedan kan du läsa om hur du som djurägare kan gå till väga.
Den svenska fårhållningen bygger på sunda principer och fåren är därigenom vanligtvis
mycket friska. Men ibland kan man ha otur och få sjukdomsproblem i besättningen.
Just nu när vi närmar oss lamningssäsongen händer det ibland att en tacka kan kasta och
när lammen kommit ut på bete kan även det mest välmående lammet plötsligt hittas död.
Om du låter djuret obduceras kan du förhoppningsvis få veta vad som orsakade
djurets död. Tack vare det statliga obduktionsanslaget har du möjlighet att få ditt lantbruks-
djur obducerat till en kraftigt reducerad kostnad. Djurägaravgiften för en fårobduktion
är i normalfallet 500 kronor. Om du dessutom är ansluten till Fårhälsovårdens stora eller
lilla paket reduceras kostnaden ytterligare och undersökning är då i normalfallet
helt kostnadsfri. Som djurägare måste du dock ansvara för och bekosta transporten av
djuret till obduktionslaboratoriet. Obduktion är en viktig del vid utredning
av sjukdomsproblem i besättningen och ofta nödvändig för att kunna ställa rätt diagnos.
Kontakta din veterinär Varje år obduceras cirka 600 får i Sverige. Hos lamm som
obduceras dominerar tarminflammationer, gasbrand och lunginflammationer.
Hos vuxna får är de vanligaste diagnoserna vid obduktion lunginflammationer, hjärnhinneinflammationer och sjukdomar till följd av infektion med stora magmasken.
Tänk på att många av de infektiösa orsakerna till kastning hos får också kan orsaka abort
hos människa. Gravida kvinnor ska absolut inte hantera kastade foster eller efterbörd!
Om du vill låta obducera djur som dött i din besättning så kontakta din besättnings-
veterinär eller fårhälsoveterinär.
Veterinären skriver en remiss för obduktion och faxar den till det laboratorium där
djuret kommer obduceras. Remissen är viktig. Den ska klargöra den aktuella fråge-
ställningen och den bör också beskriva sjukdomshistorien, eventuell klinisk diagnos
och behandling. Remissen är också en förutsättning för att få en obduktion till
reducerad kostnad och den ska vara underskriven av en veterinär.
Snabb transport A och O
För att kunna få en korrekt diagnos är det mycket viktigt att materialet är så färskt som
möjligt när det kommer fram till obduktionslaboratoriet. Om du har möjlighet att
själv omgående transportera djuret till laboratoriet så är det givetvis det bästa, observera
dock att kontakt med laboratoriet måste tas angående öppettider. Observera också
att laboratoriet vid Konvex i Karlskoga ej tar emot djurägartransporter.
Endast deras egna transportörer Svensk Lantbrukstjänst kan användas.
Svensk Lantbrukstjänst
Ett annat alternativ som kan fungera bra, under förutsättning att du ringer direkt, är att
anlita Svensk Lantbrukstjänst. Om de hämtar enligt sin ordinarie planering kostar
transporten som en vanlig kadaverhämtning. Det är dock inte säkert att de har möjlighet
att komma samma dag som du ringer. Om de inte kan komma inom det närmsta dygnet
måste kadavret kylförvaras (ej frysas) om det ska vara meningsfullt med obduktion.
Genom att kontakta Svensk Lantbrukstjänst så fort som möjligt ökar chanserna för att
de kan planera hämtning av ditt djur på den tur de hade tänkt göra samma dag.
Djur som hämtas av Svensk Lantbrukstjänst transporteras i normalfallet till Eurofins
i Kristianstad (om du bor söder om Jönköping) eller till obduktionsanläggningen vid
Konvex i Karlskoga (om du bor norr om Jönköping). För undersökning av foster och
efterbörd är det inte lämpligt att anlita Svensk Lantbrukstjänst ordinarie turer för
transporten då detta material är för skört för den typen av containertransport.
För sådana transporter är det bättre att anlita Postens Företagspaket (se nedan).
I brådskande fall kan Svensk Lantbrukstjänst även utföra direkttransport till
laboratoriet. Kostnad för detta är i dagsläget (januari 2010) 98 kr/mil tur och retur
från transportörens utgångsställe.
Det finns även andra aktörer som kan transportera kadaver.
Lamm och foster – Postens Företagspaket För lamm (max 20 kg) och vid abort-
utredningar där foster och efterbörd (OBS! – mycket viktigt att alltid skicka med
efterbörden, även om den är smutsig!) ska undersökas kan Postens Företagspaket
vara ett alternativ för transport till obduktion. SVA har upprättat ett särskilt avtal med
Postens Företagspaket för transport med ”Företagspaket 16.00” där det i samarbete med
Posten tagits fram ett nytt säkrare material för budfirmors transport av döda djur.
Lådorna finns i olika storlekar för djur upp till en vikt på 20 kg. Lådorna kan
beställas kostnadsfritt från avdelning för försäljning vid SVA på fax 018-67 43 93 och
telefon 018-67 43 00. Beställ gärna innan lamningen börjar så att du har lådorna på plats
den dag du behöver dem!Eurofins i Skara/Lidköping har egna transporter för paket
från Örebro och Göteborg. Ta kontakt med dem för mer information.
Paketering
Vid användning av budfirma bör kadavret slås in i absorberande material
(till exempel tidningspapper) och därefter läggas i dubbla plastpåsar (av starkt material)
som försluts var för sig med buntband. Efterbörd, som ju är ett mycket skört material,
bör först paketeras i en egen extra plastpåse som först efter förslutning lindas in i absorberande material och därefter packas i dubbla plastpåsar enligt ovan. Detta läggs sedan i en kartong
av kraftig papp och paketet märks med ”Veterinärmedicinskt material”.
När du använder lådorna från SVA följer instruktioner för paketering, kraftiga påsar
och buntband med. Den remitterande veterinären kan ofta få ett preliminärsvar dagen efter
att djuret har obducerats. Ibland måste dock uppföljande undersökningar göras, vilket gör
att det kan dröja några veckor innan definitivt svar kan ges. Obduktionsanslaget finansierar ofta de uppföljande undersökningarna, men alla typer av undersökningar täcks ej.
Här kan du få ditt djur obducerat.

Se Svensk Lantbrukstjänst för aktuell information om taxor med mera.
Jenny Lundström Veterinär, obduktionsansvarig
Svenska Djurhälsovården: Svenska Djurhälsovården