Vi är stolta över svensk lammproduktion

Den bild som getts av svensk lammproduktion i vissa medier känner inte vi lammproducenter igen. Huvuddelen av Sveriges lammproduktion är betesbaserad. Parallellt har inomhuslammen funnits i Sverige sedan 1970-talet. Omfattningen har ökat med anledning av att svenska producenter vill tillhandahålla det som svenska konsumenter efterfrågar – färskt svenskt lamm året runt. Med vårt svenska klimat kan man inte få ett färskt svenskt lamm i mars om man samtidigt kräver att det ska ha gått på bete – för i mars finns det inget bete i Sverige.

 

Rasen Dorper som utpekas i flera av reportagen är en ras som är härdig, frisk, kan livnära sig på extensiva betesmarker och har en bra fertilitet. Istället för att avla ensidigt på en viss egenskap så provar vi nu – endast i försök – att avla med denna ras i Sverige och se om metoden och rasen är något för oss. Efter import via operation betäcker och lammar de naturligt.

Dorper går inte att jämföra med nötköttsrasen Belgisk blå som avlas på en defekt gen för att få dubbelmuskulatur. Genen ger också allvarliga konsekvenser med tillbakabildade inre organ, svagare skelett och svårigheter att kalva. Ingen av dessa defekter förekommer hos Dorper.

Väljer man importerat lammkött, främst från Nya Zeeland och Irland, ska man vara medveten om några viktiga skillnader mellan svensk och utländsk produktion. I Sverige kuperar vi inte svansar och kastrerar inte bagglamm. Stordrift finns inte i Sverige, det är utomlands som man har storskalig lammproduktion. Vi svenska lammproducenter tror fullt ut på att också storskalig lammproduktion är bra för djuren, men vill man som konsument ha småskaligt framtaget lammkött då är det inte det importerade man ska välja!

Transportförhållanden, hälsoläge och lammdödlighet är andra aspekter där vi ligger långt före den utländska produktionen. Våra svenska lamm har det bra, de går länge med sina mödrar, har fri tillgång till foder och tak över huvudet under den årstid där vårt klimat så kräver. När de går inomhus går de alltid fritt på stora ytor av halmbädd. Vi tar hand om våra djur och det är vi stolta över.

Vi är övertygade om att detta tillfälle till dialog med konsumenterna är bra, för det är viktigt att vi verkligen får visa hur sund den svenska lammproduktionen är.

Du som är konsument – läs gärna mera på våra hemsidor och om svensk fårhälsa på Svenska Djurhälsovårdens hemsida.

Vänliga hälsningar,

Tomas Olsson
Sveriges Lammköttproducenter
0706-87 08 61

Bertil Gabrielsson
Svenska Fåravelsförbundet
0702-76 76 97