Alla svenska får betar ute!

Det finns inga får som står installade under betessäsongen. Vi stallar in djuren under okt eller nov månad eftersom det inte finns foder kvar ute och djuren då måste fodras inne.

 

Alla svenska får går ute under betessäsong!
Det finns inga får som står installade under betessäsongen. Vi stallar in djuren under okt eller nov månad eftersom det inte finns foder kvar ute och djuren då måste fodras inne. De allra flesta väljer att ha djuren i kalla lösdrifter (dvs utomhusklimat) där de går på ströbäddar på halm i stora grupper. Att ha djuren ute på åker och fodra där ger nästan alltid problem med klövhälsa eftersom det blir upptrampat och geggigt (frodas bakterier) under största delen av höst och vår innan vi åter kan släppa djuren på bete. Under betessäsong betar naturligtvis alla svenska djur våra svenska åker- och betesmarker. Att djuren hålls inne under vintersäsong är för djurens väl.

Inget svenskt slakteri fryser kött
Vårt kött säljs i stort sett uteslutande till svenska konsumenter eftersom självförsörjningsgraden ligger endast på ca 45-50 %. I dagsläget finns det inget slakteri som fryser kött utan konsumenterna vill köpa färskt kött. Då lammen blir slaktmogna (42-50 kg, bestäms efter konsumentens önskningar och slakteriets avräkning) på mellan 4-7 månader så måste vi alltså lamma tackor under vintersäsong för att kunna tillgodose konsumenten med färskt lamm till påsk och under våren.

Lamning inomhus för säker djurhälsa
För att kunna övervaka lamningar och kunna garantera lammens överlevnad och goda hälsa så behöver vi ha tackorna inomhus. De hålls då i flock UTOM under lamning och de närmaste två-tre dagarna efter lamning när de oftast hålls i ensambox bland flocken. Detta regleras av djurskyddslagen att tackan ska ha möjlighet att lamma avskilt och det är en säkerhetsåtgärd eftersom tackor kan ”sno” lamm av varandra eller tappa bort sin mamma innan de hunnit vänja sig helt vid livet. Boxar och grindar för att stänga in djur i ensamboxar används endast vid lamningar och sjukdomar. I övrigt ska får gå i flock.

Perfekta naturbetare
De tackor som lammar under vintermånaderna vänjer ju av sina lamm innan de släpps ut på bete och är den perfekta naturvårdaren. En tacka som mjölkar kan jämföras med en maratonlöpare och behöver massor med energi och protein. Vissa magra artrika naturbeten innehåller inte det. Här passar istället sintackorna utan lamm perfekt eftersom de inte kräver lika mycket näring.

Vi har en hårdare djurskyddslag än i många andra länder och medicinerar inte i förebyggande syfte utan endast vid behov.

Vi försöker anpassa oss till marknaden och marknaden efterfrågar lamm året om, inte bara på hösten.

Tomas Olsson, ordf. Lammproducenterna