Beklagliga jämförelser i P1-morgon/SVT Rapport

Rasen Dorper är inte som det framhålls någon monsterbiffras. Dess främsta fördelar är härdighet på betet, bra foderutnyttjande. Den kommer antagligen inte att bli någon stor ras i Sverige utan användas som faderras till produktionslammen. Det finns inget som tyder på svåra förlossningar och att bara nämna kejsarsnitt är helt irrelevant.

 

P1 morgon jämför skotsk fårhållning med svensk. I skottland har man tusentals tackor som går i bergen utan den djurskyddslag om tillsyn som vi har i Sverige. Dom har stora problem med fotröta och diverse sjukdomar som vi inte har i Sverige, och följaktligen hög dödlighet på lammen. Motsatsen gäller för den svenska lammproduktionen i allmänhet och inomhusuppfödning i synnerhet. Vi övervakar och kontrollerar varje lamning, tackan får vänja sig vid sina lamm i separata boxar och sedan växer lammen upp i en optimal miljö vilket gör att dom utnyttjar sin tillväxtpotential och blir färdiga på 3-4 månader. Det är ett faktum att beteslammen har en betydligt tuffare miljö med regn, kyla inre och yttre parasiter plus diverse rovdjur som räv, tamhundar, korp, örn plus våra stora rovdjur varg och lo framförallt.

Basen i svensk lammnärings ekonomi är den ersättning vi får för att vårda det öppna landskapet. Lammköttsaffären har för låg lönsamhet för att man ska kunna leva på den. Alla svenska får och lamm går på bete under sommarhalvåret. Det är därför direkt felaktigt att säga att vi stänger in djuren i stallar. Under vintern då vårt svenska klimat kräver det, står djuren naturligtvis i stallar. Så fort det finns mat på betet så går våra djur ute. Svensk lammnäring är betesbaserad.

På Svenska Djurhälsovårdens hemsida kan man läsa följande: Vår uppfattning är att lammuppfödningen sker på ett bra sätt och djuren har en bra hälsa. Hälsoläget bekräftas av de uppgifter som vi får från de statliga besiktningsveterinärerna. Denna återkoppling är så unik att vi inte har några jämförelsetal från andra länder.
Genom ett av våra forskningsprojekt har vi konstaterat att vi inte har några problem med parasiter som är resistenta mot maskmedel. Sådana problem förekommer däremot i andra länder.
För den som vill läsa mera om svenska fårs hälsa finns information på:
http://www.svdhv.org/nyhemsida/Artiklar/100219_far_overblick.html

Bertil Gabrielsson, ordf. Svenska Fåravelsförbundet