Ska jag fortsätta som lantbrukare efter att mina djur slaktats ut?

Detta är självklart en svår fråga som egentligen bara kan besvaras av den enskilde lantbrukaren.

Några generella riktlinjer finns dock:

Diskutera alla dina valmöjligheter med så många som möjligt innan du bestämmer dig. Nyckelfrågan måste vara ” vad vill jag vara sysselsatt med om 10 år?” Vill du fortfarande producera djur i olika former eller skulle du hellre köra lastbil eller kanske solbada på Bahamas? Om du beslutar dig för att dra dig tillbaka, pensionera dig från lantbruket är frågan om dina tillgångar räcker för att försörja dig i framtiden.

En del lantbrukare funderar allvarligt på att använda Mul-och klövsjuke ersättningen som pensionspengar. Frågan är förstås om klumpsumman kommer att räcka till för att upprätthålla en önskad levnadsstandard under lång tid? Ett mått är att räntan på kapitalet måste vara så stor att den inte äts upp av eventuell inflation över de närmaste 10-20 åren utan istället räcker till att leva på. Tabellen här nedan ger exempel på vilken klumpsumma som krävs för att generera en inkomst på £100 /månad ( ca. 1400 sek) motsvarande £1200/år räknat på nuvarande ränte- och inflationsläge.

Dagens ränteläge 6%

Nuvarande inflation 2.5%

Netto ränta 3.5%

För att generera £1,200 per år i netto ränta krävs ett kapital av£34,286 £34,286 vid 6% = £2,057 brutto ränta varav £857 återinvesteras i kapitalet för att motverka inflation ger £1,200 att leva av per år

Får att åstadkomma en mer realistisk inkomst på £100/vecka skulle det krävas en klumpsumma på £150 000 ( ca. 2,1 miljoner sek) och vid de summorna skulle förstås en del av detta bli beskattat. Självklart varierar det hur mycket pengar man anser sig behöva för att upprätthålla en rimlig levnadsstandard. Det är dock viktigt att tänka på hur stor del av levnadsomkostnaderna( hyra, drivmedel, hushållsel osv) som företaget stått för, så att det inte glöms bort i kalkylen. Generellt sett kan man säga att en privatperson utan företag har dubbelt så höga levnadskostnader som en person med ett företag.