Att återinföra djur till bergsområden

Bergsflockarna blir “präglade” på sina egna områden, de betesmarker som under generationer betats av samma flock där tackorna lärt sina lamm var gränserna mellan “hemma” och “borta” går.( Fåren stannar alltså i princip inne utan stängsel, men vi talar om stora områden och en inte alltför petig känsla för var gränserna mellan olika betesområden går! Övers.anm.) Frågan man ställer sig är förstås hur det gick till allra första gången får introducerades i dessa områden – och en bild av dåtidens fåraherdar som levde helt och hållet med sina får och såg till att de hölls sig “hemma” kommer för den inre synen. Men även under modern tid har bergsområden försetts med får, och detsamma händer ju om en flock säljs av och grannfåren gradvis tar det vakanta utrymmet i besittning. Man har genomfört lyckade återinföranden av ungtackor som fodrats med betforpellets i det önskade betesområdet under 3-6 veckor i april-maj. Detta gör att de håller sig till sitt område förutsatt att betet sedan kommer igång så att de inte drivs iväg av hunger. Även åldersblandade grupper bör kunna introduceras om man betänker vissa nyckelfaktorer: Köp inte får som kommer att hamna inom lukt- och hörhåll från sitt gamla område- de kommer att gå hem. Om du har fästingproblem rådgör med veterinär om lämpligt förfaringssätt- de nya fåren måste immuniseras för att inte bli sjuka. Hjälp fåren att hitta de naturliga skyddsställena vid storm, snöoväder osv genom att utfodra dem med hö/pellets där. Genom att lägga ut energiblock/byttor kan fåren lockas att beta vissa områden. Präglade får går också alltid samma vägar vid ihopsamlingen, även detta bör du försöka lära de nya fåren. Om det är möjligt att få tag på får från den gamla stocken så blir de till stor nytta genom att visa de nya hur saker och ting ska gå till! Släpp bara ut friska får med full uppsättning tänder och se till att fåren är väl märkta. Ju längre ett bergsområde ligger obetat, desto grövre blir betet och buskvegetation tar över. Rådjur kan komma in i området och bära med sig fästingar. De bergsbeten som varit bäst kommer att försämras snabbast medan redan från början dåliga beten inte påverkas så mycket. Att stå tomt i 6 månader torde inte påverka betet på någon längre sikt.