Vilka är de bästa fårraserna?

Vilka är de bästa fårraserna? Resultat från Hillsborough Jämförande studier mellan fårraser är det ont om i UK så den här studien från Irland där man tittat på korsningstackor med Blackface(BF) och Cheviot(C) är välkommen läsning. I studien ingående korsningstackor, parade med hög- och lågindex baggar av Texel och Suffolkras. Födda lamm Avvanda lamm/tacka (kg) Kroppsformsklass Fettdjup över ryggmuskeln (mm) Mule (BFLXBF) 173* 46.5* 2.75* 2.5 Texel X BF 147 39.6 3.15 2.4 SuffolkX Cheviot 146 39.4 3.04 2.6 Texel X Cheviot 141 38.2 3.12 2.2* *Uttrycker ett signifikant avvikande resultat från de övriga Mule-tackorna hade bättre fruktsamhet och producerade 20 % mer lammvikt vid avvänjningen men dessa lamm var av en sämre klassningsskvalitet. Lamm från TexelXCheviot hade den bästa klassningen. Värdet av den större produktionen från Mule-tackorna var mycket högre än värdet av förlusterna i klassning. Lammen efter högindexbaggarna blev slaktmogna två veckor före de övriga och höll en bättre klassning. Totalt sett gav Texelbaggarna bättre klassning och slaktutbyte hos sina lamm. Försämringen i antal födda lamm/tecka när man använde Texel som far till tackorna jämfört med en Blueface Leicesterbagge låg på – 26%. Det stämmer bra med den förväntade försämringen på 30 % och visar tydligt på riskerna att använda slaktlammsfäder(terminal sires) vid uppfödning av rekryteringstackor. Trots detta så ser man att MuleXTexel tackorna har en rimligt god fruktsamhet och man kan nog hålla 24 % av flocken i denna korsning utan att försämra produktionen allt för mycket. Resultaten visar att våra traditionella korsningstackor efter Bluefaced Leicesterbaggar och bergstackor (mules) är de mest produktiva och att rasförbättringar via indexsystemet verkligen ger effekt.