Intensiva lamm bättre för miljön

Vi vet alla att fåren bidrar till ett öppet och vackert landskap och äter till största delen foder som människan inte kan tillgodogöra sig. Vill du bemöta kritik med kunskap och är nyfiken på metanutsläpp?

 

En ny studie som gjorts på uppdrag av brittiska regeringen har visat att produktionen av ett kilo lamm motsvarar nära 17 kilo koldioxid. Det beror på att lammen rapar så mycket metan. Kossorna, som så ofta fått klä skott för de förödande klimatförändringarna, släpper ut metan som motsvarar 15,8 kilo koldioxid per kilo kött.

Nya Zeeländska forskare har dock visat att metanproduktionen skiljer sig åt hos olika får. De har gjort försök med en hög-metan grupp och en låg-metan grupp och har konstaterat skillnader i metanutsläpp på upp till 20 %. målet för forskarna är att få in den egenskapen i avelsprogrammen. Läs mer om det här.

En ny uppsats som publicerats på SLU skriven av Helena Allard har undersökt svanska fårens metanutsläpp. Hon menar att storleken på utsläppen från fårens fodersmältning beror på flera faktorer, t.ex. foderstatens sammansättning, foderkvaliteten, djurens ålder, vilken tid på dygnet det är och kanske också ras och kön. En omfattande litterstursökning om vilka faktorer som påverkar metanutsläppen från får gjordes för denna studie.

Dessutom utfördes en enkätundersökning via e-post där två gårdar deltog, en med intensiv vårlammsproduktion och en med extensiv höstlammsproduktion, med de flesta data om djurproduktionen som behövdes för att räkna ut metanutsläppen per kg kött. Ett frågeformulär som skickades per e-post användes för datainsamlingen. Resterande data som behövdes för uträkningarna togs från litteratur och andra källor.

Utsläppen blev 0,4 kg metan per kg benfritt kött på gården med vårlammsproduktion och 0.9 kg metan per kg benfritt kött på gården med höstlammsproduktion. De högre utsläppen från den senare gården berodde antagligen på en längre uppfödningstid av lammen och en högre andel grovfoder i tackornas fodersstater. Metan är en 21 gånger mera potent växthusgas än koldioxid så dessa siffror motsvarar alltså 8,4 kg och 18,9 kg.
Läs hela uppsatsen.

ATL hade under 2008 en artikel om metanutsläpp som finns här.

Vad gäller metan finns också fakta som menar att metankoncentrationen i atmosfären inte ökar så som beräknat. Vill du läsa mer om detta kan jag rekommendera dig att titta här.