Fusion av slakterier

KLS, Ugglarps och DC Livsmedel fusionerade den 13 november,
efter att fusionen nu är godkänd av svenska myndigheter.

Det nya bolaget, KLS Ugglarps AB, blir Sveriges näst största slakteriverksamhet.
De tre företagen har tidigare alla varit ägda av Danish Crown och ingår nu i
KLS Ugglarps som till 100 % ägs av Danish Crown.
Företaget slaktar på årsbasis ca 20 000 får och lamm.