Svensk Guld med MyoMAX

Resultaten från provtagningarna för MyoMAX genen presenterades på årsmötet. De djur som har genen får bla en större muskelmassa och mindre andel fett än motsvarande djur utan genen.

 

Under auktionen provtogs 40 baggar för MyoMax© och alla baggar utom en hade förekomst av genen. Detta är goda nyheter för oss i Sverige och innebär att vi kan arbeta vidare med MyoMax©. Varje bagge får ett intyg på sin status och denna skickas till baggens ägare. Uppfödaren kommer att få en kopia på intyget.

Hur ska man använda informationen?

Får kan ha ett eller två anlag för genen, dvs enkelt eller dubbelt anlag. De djur som har dubbla anlag kallas för MyoMax© gold och kommer garanterat att nedärva ett anlag till var och en av sina avkommor. Djur med enkelt anlag klassas som MyoMax© och nedärver genen i 50 % av fallen. Får med MyoMax© gold kommer att ha ca 10 % större ben och skinkmuskler och 15 % mindre fett i slaktkroppen. Denna kombination kan ge ett slaktdjur med 5 % högre slaktvärde.

Om du vet att en bagge/tacka har anlaget för MyoMax© kan du alltså få djur med högre klassning och bättre slakt- och avelsvärde. Du kan välja att avla på dessa djur för att behålla anlaget och föröka det i din besättning. Du kan också korsa in det i andra raser.

MyoMax© är vanlig i Texel men finns också hos bla Charollais och raser/individer som har Texel inkorsat.

Vad kostar det?

Blodproven tas i beställd utrustning och det finns flera företag som utför analyser, bla Innovis och Pfizer Animal Health Animal Genetics. Prisexempel nedan är från Innovis.

1 – 10 prover
£24 + VAT per prov (ca 285 kr, 24/11-09)
11 – 30 prover
£20 + VAT per prov (ca 237 kr)
30+ prover
£15 + VAT per prov (ca 178 kr)