Ingen bild

Svensk Guld med MyoMAX

24 november, 2009 Lammproducenterna 0

Resultaten från provtagningarna för MyoMAX genen presenterades på årsmötet. De djur som har genen får bla en större muskelmassa och mindre andel fett än motsvarande djur utan genen.