Ny forskning: Cikoria påverkar slutgödning

I en studie av EBLEX har man visat att lamm som slutgöds med grovfoder som innehåller cikoria har en högre tillväxt.

 

Slutgödning av lamm med foder som innehåller cikoria har potential att öka den dagliga tillväxten, enligt färska undersökningar.

Gåtrdsförsök, redogjort av Eblex, samlade in uppgifter från 600 Southdown korsningar, Suffolk korsningar och Lleyn lamm som slutgöddes på klövervallar med antingen cikoria eller italienskt rajgräs. Det visade att lamm som gick på vallen med cikoria växte i genomsnitt 20 procent snabbare än de på italienskt rajgräs.

Dessa resultat motsvarar dem från University of Cumbria, studier vid Newton Rigg, där North Country Mule tackor och deras Texel-korsnings lamm betat under sex veckor på en standard-betes blandning, med eller utan cikoria.

Lammen på cikoria blandningen ökade cirka 20g/day (12 procent) mer i vikt än jämförelsegruppen och var vid slakt nästan 0,5 kg / djur tyngre.

Tackorna som betade Cikoriablandningen tappade betydligt mindre vikt än de som betade icke-cikoria vallen och de behöll sin kondition bättre.

Preliminära resultat från parallellt arbete där man undersöker ätkvaliteten på slaktkroppar av lamm på SAC i Edinburgh visar att cikoria bete inte tycks påverka kvaliteten på de producerade lammen negativt.

Eblex, betonar dock vikten av att sköta cikoria i vallarna för att maximera långvarighet och näringsvärde.