Färre grisar men fler får

Antalet grisbönder minskar stadigt- medan fårföretagarna blir fler. Det visar Jordbruksverkets husdjursräkning 2011.

 

Sedan 2005 har uppfödare av slaktgris minskat med 44 procent, eller 1 000 företag, och smågrisuppfödarna med 46 procent, eller 800 företag.

Fler baggar och tackor

Antalet grisbönder har sedan 2010 minskat med 12 procent, från 1 700 till 1 500 företag, enligt statistiken.

Antalet företag som har suggor och galtar har minskat från 1 000 till 900 medan företag med slaktgris har backat från 1 400 till 1 300.

Samtidigt har antalet fåföretagare ökat med 8 procent från 8 700 till 9 400 mellan 2010 och 2011.

Antalet tackor och baggar har ökat från 273 100 djur till 297 000. Största ökningen har skett på Gotland och i Västerbottens, Uppsala och Örebro län.

Viss ökning av fjäderfä

Även antalet mjölkbönder har blivit färre. De har minskat från 5 600 till 5 300 företag. Störst är tappet i Örebro och Västmanlands län.

Nötbönderna har minskat från 12 200 företag till 11 800. I juni 2011 fanns 346 500 mjölkkor och 195 700 kor för uppfödning i Sverige.

Båda typerna av kor har minskat med cirka 15 000 djur sedan förra året.

Hönsföretagen har efter fler års minskning noterat en viss ökning de senaste åren.

Värpkycklingsföretagen har ökat med 50 procent och hönsföretagen med 3 procent sedan 2010.

Sedan 2005 har hönsföretagarna dock minskat med cirka 22 procent, vilket motsvarar 1 100 företag.