Globala faktorer

Väldigt bra väder under våren 2011, kombinerat med en stabilisering av lammproducenter i UK, enligt the December Agricultural Census, betyder att antalet uppfödda lamm förväntas bli fler än man tidigare räknat med.

 

Med höga råvarupriser, liten import och en akut ekonomisk stress bland hushållen påverkas lammkonsumtionen i UK. Trots denna situation gör UK’s starka position på marknaden för lammproduktion att efterfrågan på lammkött troligtvis kommer att öka vid årets slut och in på 2012. Detta leder till både ett högre behov av export och lägre import på den inhemska marknaden.

Lägre produktion i NZ ledde till en nedgång med 20 % av volymerna från januari till maj 2010. Importen av lamm till UK kommer troligtvis att minska under 2011 ned till ca tre fjärdedelar av 2009 års nivå.

UK marknad för lammkött (ton)

2009 2010 2011 (prognos) 2012 (prognos)
Produktion 307 000 277 000 283 000 280 000
Import* 137 000 121 000 107 000 119 000
Export* 99 000 93 000 97 000 103 000
Konsumtion* 345 000 306 000 294 000 295 000

*Inkl processade produkter