Lamm uppfödda på bete

När det gäller stora besättningar är det ofta bra att hålla tackor med ett lamm separat från tackor med två lamm. Tvillingarna får 25% mindre mjölk och betar mer, vilket också ökar risken med 50% högre parasittryck.

De lägsta 2 cm av gräset tenderar att innehålla mest parasitlarver. Därför är det bra att försöka hålla en konstant beteshöjd på 4-6 cm, helst på ett bete som inte tidigare år betats av lamm.

Enfödda lamm kan vänjas av tidigare och när betesbehovet då minskar finns risk att gräset växer iväg. Endast 1 cm ökad gräshöjd i juli kan öka avvanda lamms tillväxt med 100g/dag extra, men ofta är det torka så då försvinner betet där.

Lammkammare/creep feeding förkortar uppfödningstiden och ger mer gräs till tackorna. Det minskar också risken att inte få lammen färdiga i tid på grund av varierande väderlek. Spannmål i foderblandningen sänker uppfödningskostnaden, men om lammen står för länge på kraftfoder är det inte ekonomiskt längre.

Många släpper ut tackor med lamm på kontinuerligt bete med samma areal hela säsongen. Det kan fungera bra under år med optimal väderlek för det, inte för mycket torka, inte för mycket regn. Rotationsbete ger inte kontroll över parasiter men ökar andelen gräs som utnyttjas. Överbelade hagar med under 2 cm beteshöjd ger 40% mindre gräs. Vid rotationsbete bör gräset vara 6-8 cm vid insläpp och 4-6 cm när de går vidare för maximal tillväxt på lammen. Putsning kan förbättra kvaliteten på betet men ska göras innan gräsets frön är mogna för att ge effekt.