Renovera betesvallen – tjäna pengar på gräs

Att så in gamla vallar kan dubblera produktionen och ge tidigt bete, som minskar kostnaderna för foder.

Vid Gwythrian Farm, en demo-gård nära Pwllheli, har familjen Williams som mål att öka andelen gräs vid tidig vår för att minska foderkostnaderna. De ingår i ett försök “Grazing for Profit” genom Farming Connect, där man såg att nya vallar producerar i de flesta fall dubbelt så mycket som gamla vallar på våren.

Alan Williams förväntade sig att 20 acres av en andraårsvall med rajgräs skulle ge mer än gamla permanenta vallar. Men siffrorna överraskade. Den nyaste vallen producerade 6 kg ts/ha/dag – vilket var 2 kg mindre än produktionen på en nioårig vall med samma gräs.

Försöken leddes av gräs-specialisten Charlie Morgan, som menade att anledningen till den lägre produktionen var problem med markpackning. Fältet var på tung lerjord och hade använts för att ta ensilage vilket gav hårt tryck på marken under säsongen 2012. Skadorna hindrar rötternas utveckling. En torr sommar stressar det nysådda, som dessutom inte kan ta upp näringen ordentligt etersom rötterna är för nära ytan, vilket hindrar att plantan blir tjock och bladig.

När jorden är för kompakt med dålig syretillförsel kan inte plantan utveckla sina rötter, och risken för näringsläckage är också stor. Det är även viktigt att dräneringen är tillräcklig.

Om man inte har vanan inne att mäte gräsets tillväxt är det lätt att man inte ser problemet. Här finns en möjlighet att trimma produktionen och spara kostnader. Släpp ut på gräs så tidigt som möjligt på våren. Kraftfoder ska vara ett sublement till gräset och inte en ersättning för dåligt bete.

På Gwythrian lammar de 1200 tackorna från 20 januari till 10 mars. De får direkt ut på gräs tidigt på våren, och gräset är värt mycket. Enligt Mr Williams har det ökade betesanvändande varit det viktigaste de gjort för att tjäna mer pengar. En tacka kan äta 3 % av sin vikt, men ett fint vårbete som innehåller 12 MJ/kg ts kan detta näringsförsörja en tacka med två lamm utan kraftfoder.