Vaccinera mot Schmallenberg?

Funderar du på om du ska vaccinera din besättning eller inte?
Det finns inget rätt eller fel. Här finns lite hjälp vid funderingarna, och ta en diskussion med din veterinär.

Riskperioden för när tackorna blir smittade är mest troligt 28-52 dagar in i dräktigheten. De som lammar tidigt på året är alltså mer utsatta. Vaccination består av en behandling minst 3 veckor innan betäckning.

Följande tabell kan ge en vägledning om när vaccination bör ske:

Baggsläpp Trolig dräktighetsdag 28- Vaccinera före
1 augusti 1 sept-1 dec 1 juli
1 september 1 okt-1 jan 1 aug
1 oktober 1 nov-1 feb 1 sept
1 november 1 dec-1 mars 1 okt
1 december 1 jan-1 april 1 november

Djur som inte är därktiga kan drabbas av övergående feber, vilken även kan göra baggen tillfällfigt infertil under betäckningen. Tidigt i dräktigheten kan även tackorna resorbera foster. Detta kan leda till en stor andel tomma tackor. Under säsongen 2013 kunde man inte hitta några antikroppar hos tomma tackor vid provtagning.