Lider dina vallar av markpackning?

Risken för markpackning ökar efter längre perioder med blött väder. Kostnaden för att odla gräs är densamma, men skillnaden blir stor om man enbart kan skörda halva den förväntade mängden. Innan en utvärdering kanske du inte vet om att du kan öka dina skördar, om markpackning är ett problem på din gård. Såhär gör du för att utvärdera markpackning:

Gräv en grop ca 18 cm djup. Kolla på jorden i ytan, hur mycket mask hittar du? Mycket mark är goda tecken på en bra och genomsläpplig jord då de luckrar upp jorden med sina gångar. Optimal är minst 15 maskar per spadtag.

Kolla på rötterna. Rötterna ska sträcka sig hela vägen ner till 15-18 cm för att plantan ska kunna hämta näring djupt.

Kolla på strukturen. Jorden ska vara kanske kornig och enkel gå sönder vid ett lätt tryck. Sprickor i jorden ska gå vertikalt. Jord som har dålig struktur går inte sönder så lätt, eller i stora klumpar. Horisontella sprickor är tecken på jordpackning.

Lukta på jorden. Den ska dofta jordigt, och inte av ruttna ägg. Färgen ska vara röd/brun/svart utan fläckar av grå eller orange.