Mer råmjölk till lammen

Råmjölken är det nyfödda lammets viktigaste skydd mot infektioner. Under fosterstadiet sker ingen överföring av antikroppar (immunoglobuliner) från tackan, så när lammet föds är det helt oskyddat till dess det har diat första gången. Råmjölken är dessutom en livsviktig energikick för lammet. Här presenteras delvis nya rekommendationer baserade på norsk och brittisk rådgivning.

Läs mer på SVDHVs sida