Nya föreskrifter om användning av antibiotika till nöt och får

Jordbruksverket har beslutat att veterinärer inte längre får skriva ut vissa antibiotika om det inte finns synnerliga skäl (SJVFS 2012:32). Anledningen är främst att dessa antibiotika ska sparas för behandling av människor, men också för att vi även i framtiden ska kunna behandla våra djur vid vissa svåra infektioner. Liknande lagstiftning finns redan i Danmark.

 

Läs mer

här (SVDHV)