Hur ska jag fodra vinterlammen?

Alla önskar väl att alla lamm var slaktade före installningen men de flesta av oss står med ett gäng kvar. Vad skall vi göra med dem? Sälja eller behålla?

Har du redan under sommaren börjat slutgöda och tillskottsutfodra lammen brukar det mest ekonomiska vara att slutföra slutgödningen och behålla dem hemma om utrymmet finns. Det bästa är om de kan fortsätta gå kvar ute och skickas till slakt direkt från bete. Är betet slut och de måste tas in tar det oftast ett par-tre veckor innan lammen sätter fart och börjar växa när de tagits in.

Varför växer inte lammen?

En anledning är att senhösten är en dålig tillväxtperiod för lammen, mörkret påverkar dem och de ökar sin tillväxttakt igen efter nyår.

En annan anledning är att det oftast är kvar de lamm som hamnat efter i uppfödningen, avskilda för tidigt, flasklamm eller trillingar som stått sig dåligt i konkurrensen. Det finns flera nackdelar med dessa lätta lamm som blivit för gamla. Flasklamm eller utsatta lamm som fått för dåligt med mat från början kan ha fått störningar på tarmsystemet och tar upp för dåligt med näring från fodret. De lamm som är små kan behöva ytterligare tillväxt på sina inre organ och skelettet vilka då prioriteras. Efter detta kan de börja använda näringen till att sätta muskler. Muskeltillväxten kräver relativt mycket energi vilket gör att lammen ibland tom kan förlora i vikt pga att de börjar bryta ner fett. Det är viktigt att fodra lammen med en balanserad foderstat. Ju äldre ett djur blir desto mer fett lagrar det in i förhållande till protein och organ/skelett.

Uppgifterna om lammens näringsbehov är knapphändiga och de uppgifter som finns är av äldre datum. I den brittiska utfodringsnormen anges energibehovet för växande avvanda lamm, dock inte för högre tillväxt än 300 g per dag. De energibehov som anges i tabellen gäller för lamm på bete eller lamm på stall som utfodras med både grovfoder och kraftfoder.

Energibehov i MJ/dag för växande avvanda lamm (ARC, 1981)

Tillväxt 100 g/dag 200 g/dag 300 g/dag
Bagglamm 20 kg 5,3 7,1
Bagglamm 30 kg 7,3 9,8 12,7
Bagglamm 40 kg 9,1 12,3 16,0
Tacklamm 20 kg 5,2 7,5
Tacklamm 30 kg 7,2 10,4 14,6
Tacklamm 40 kg 9,1 13,3 18,8

Vanligtvis avvänjs vinterfödda lamm vid ca 60 dagars ålder och vårfödda lamm vid ca 100 dagars ålder. Det viktigaste är emellertid att lammen uppnått en sådan vikt (ca 20–25 kg) att de kan klara sig på enbart grovfoder och

kraftfoder eller bete efter avvänjning. På vinterlammen kan du inte vänta dig någon hög tillväxt men för att få höga tillväxter krävs ett tidigt skördat ensilage med högt näringsinnehåll. Om lammen får äta av ett tidigt skördat ensilage med lågt fiberinnehåll konsumerar de mera grovfoder än när de får äta av ett senare skördat ensilage. En ökad grovfoderkonsumtion medför att det också finns ett större utrymme för kraftfoder i foderstaten för de som är ekologiska. Den totala energi- och proteinkonsumtionen blir då också avsevärt större.

Om ett ensilage innehåller 11,5 MJ, 150 g rp och 450 g NDF per kg ts kan ett bagglamm som väger 30 kg teoretiskt konsumera 0,6 kg ts ensilage och 0,6 kg ts lammkraftfoder, som innehåller 13,0 MJ per kg ts. Detta innebär att

den dagliga energikonsumtionen blir 14,7 MJ.

Förutsättningarna för att kunna ge lammen ett hemmablandat lammkraftfoder är att vallensilaget som utfodras håller en hög näringsmässig kvalitet. Om du blandar kraftfodret själv hemma var noga med mineral och salt. Salthalten kan uppgå till 3 % av kraftfodret. Viktigt för att baggarna inte ska få urinsten!

Vid slakt av vinterlamm kan man räkna med en relativt låg slaktprocent, runt 40 %.