Han tjänar pengar på vinterlamm

David Pighill i North Ýorkshire föder upp slaktlamm inomhus på stall. Han köper dem till ett fördelaktigt pris och behåller dem tillräckligt länge för att få bästa prismarginal.

Pighill menar att han helst inte betalar mer än £25 för ett vinterlamm. Till det priset får han även en flexibilitet i kostnaderna som sedan tillkommer under uppfödningstiden.

Lammen börjar anlända i oktober och november. Det är alla hill-bred från årets säsong. Rutinerna vid insättning av lamm är strikta. Lammen går sedan på stall på djupströbäddar. Mr Pighills vill inte riskera att gårdens egna lamm får någon smitta från de inköpta, därför går de inköpta lammen direkt in på stall. Varje “batch” av lamm håller ihop utan att blandas med andra.

Flera olika typer av hill-bred lamm köps in, men de flesta är Swaledales runt 20 kg. Alla lamm behandlas med terramycin för att undvika pasturellautbrott. Erfarenhet har visat att vaccinering inte räcker som skydd. Alla lamm avmaskas också, både mot leverflundra och rundmaskar.
Lammen behandlas vidare med mineraler och vitaminer och samtligt klipps. Dels mår de bättre när de är klippta, och dels ryms det fler lamm i stallet.

Lammen utfodras med 15 % slutgödningspellets (0,7 kg per lamm). Det gäller att fodra lagom, för lammen ska inte blir slaktmogna för tidigt. Helst ska lammen stanna på gården 10-12 veckor. Men så blir det inte alltid när det handlar om hill-lambs. Detta systemet kräver flexibilitet då man vid installningen inte vet när det är bäst att sälja lammen.

Normalt säljs inte lamm som väger under 40 kg. Men det kan variera mellan 38-45 kg. Lammen säljs per slaktvikt. Nyckeln till framgång är att styra utfodringen. Risken för överutfodring är stor.

Att köpa de bästa lammen ger inte alltid den bästa marginalen i slutänden. De som är bäst i oktober blir ofta färdiga för snabbt. Priset kan variera mellan £22-£45 vid inköp.