Rädda lammet

Med god planering innan lamning är tackan väl förberedd när hon väl ska lamma. Med rätt utfodring är hon i bra hull och kommer igång med mjölkproduktionen, vilket är avgörande för lammets tillväxt och uppfödningstid.

Men även om man gjort allt rätt är det bra att vara beredd att rycka in för att rädda lammet. Här kommer lite tips:

  • Förbered för lamning i god tid. Anpassa foderstaten efter antal foster och tackans hull.
  • Klipp tackorna i god tid innan lamning. Oklippta tackor på stall drabbas ofta av lätt värmestress och lammar gärna ett par dagar för tidigt. Klippta tackor konsumerar mer foder och tvillinglamm väger i snitt 600 gram mer vid födseln, än lamm från oklippta tackor. Är tackorna klippta ser du lätt när de börjar sätta juver, och lammen hittar lättare spenarna.
  • Behandla tackor som drabbas av framfall, så att tackan och lammen räddas för säsongen. Markera dem so utslagstackor inför nästa säsong. Framfall beror dels på arv och sägs drabba feta tackor lättare.
  • Flytta inte på en tacka som börjat lamma, då hon kommer att leta efter sina lamm på den platsen där fostervattnet först gick. Flytta henne med lammen till en box först efter lamning.
  • Kontrollera juvret efter lamning, så att spenarna fungerar, mjölka ur stora spenar och dra ur vaxpropparna.
  • Mjölka ur lite råmjölk och frys in så att det finns vid behov. När den sedan ska användas, värm den försiktigt till 39 grader.
  • Nerkylda lamm måste få upp värmen innan de får mjölk. De måste vara torra innan de läggs under en värmelampa så att inte värmen bränner. En elektrisk värmefilt fungerar däremot bra att vira in även blöta lamm i. Sonda lammet med råmjölk när det har fått upp värmen.
  • Kontrollera så att alla lamm får i sig tillräckligt med mjölk. De ska vara pigga och runda om magen.
  • Olammade tackor som gärna vill stjäla nyfödda lamm kan placeras i en annan grupp tills de lammar.