Naturligt selentillskott

En ny typ av selentillskott har hittats av forskare i USA, enligt United States Department of Agriculture.

En grupp forskare vid the U.S. Sheep Experiment Station i Dubois, Idaho, har tillsammans med forskare vid North Dakota State University hittat en naturlig form av selen som är långtidsverkande och kostnadseffektivt jämfört med oorganiska former av selen.

Forskarna hittade naturligt selen i vetekärnor. Denna naturliga form av selen utfodrades till tackor 40-50 dagar innan lamning samt de första 18 dagarna av digivningen.

Att preparatet var långtidsverkande visade sig i att selennivån hos djuren höll i sig i ett helt år, vilket är sex till tio gånger längre än när man ger oorganiskt selen. Djuren som fått selen i naturlig form behövde inget selentillskott förrän året därpå innan lamning.

Selen är nödvändigt för normal tillväxt och utveckling. Brist på selen ökar dödligheten hos foster, lamm som överlever blir lätt sjuka, har minskad tillväxt och högre senare dödlighet.

Oorganiskt selen är förhållandevist billigt men kortvarigt. Det absorberas snabbt av kroppen och måste tillföras frekvent i områden där selenbristen i marken är hög.