Nerkylda lamm

Ta tempen på ett lamm som är nedkylt, och åtgärda sedan beroende på ålder och temp. Hur lammet ska hanteras beror på dess temperatur, om det kan hålla huvudet uppe och svälja. Lammet ska torkas, värmas och tempas.

Temp 37-39 grader, alla åldrar, kan svälja

Ge mjölk med hjälp av sond, sedan tillbaka till tackan. Alternativt värm det tills det är starkt nog att återgå till tackan.

under 37 grader

mer än fem timmar gammal (reserverna av brunt fett är slut)

håller huvudet uppe och kan svälja

ge mjölk med sond, värm, mjölk igen. Vårda tills den är stark nog att återgå.

huvudet ner, kan inte svälja

energi med hjälp av injektion av 20% glukos ( fråga din veterinär), värm, ge mjölk med sond. Eftervård eller till tackan.

yngre än fem timmar ( har fortfarande brunt fett)

värm och ge mjölk med hjälp av sond, tillbaka till tackan när det är starkt nog.

observera

lammen ska värmas till 37 grader, kolla var 20e minut

om lammet kan stå upp och dia, håll det ändå under observation

värmeboxar ska ha separata boxar för varje lamm, 37 grader varmt

eftervårdsavdelning gjord av halmbalar med olika fack, väl upphängda värmelampor. Absorberande material som rengörs mellan varje lamm.

Råmjölk ska helst vara från lammets mor, eller från en annan tacka i flocken. Lamm behöver 50 ml Råmjölk de första 4-6 timmarna och 200 ml/kg de första 24 timmarna. Råmjölk tidigt är viktigt då upptaget av immunoglobuliner minskar över tid och försvinner efter 24 timmar.

Frusen Råmjölk ska inte värmas upp in mikrovågsugn då det förstör antikropparna. Värm långsamt i vattenbad.